Home [akcija] Članovi udruženja “Liga društvene jednakosti” u Sloveniji predstavili svoju organizaciju

Članovi udruženja “Liga društvene jednakosti” u Sloveniji predstavili svoju organizaciju

76
0

vesti4Dinamičan početak realizacije projekta „Povezivanje mladih politikom, kulturom, idejom“ pokazao je veliku spremnost organizacija da pruže maksimum u upoznavanju i dostizanju ciljeva predviđenih projektnom idejom.

Prva obaveza u Ljubljani bio je prijem u Uredu za mlade, kada je direktor Peter Debeljak svojim gostima i gošćama preneo kratak istorijat institucije, rezultate koje su postigli, ali i sva ograničenja koja su se našla na putu. Upoređivanjem iskustava u Srbiji i Sloveniji, jasno je da postoji pažnja usmerena na probleme i potrebe mladih, ali se rešava na drugačiji način i na različitim nivoima.

Usledio je sastanak koji je upriličen u prostorijama Nacionalnog saveta mladih Slovenije (Mladinski svet Slovenije), kada je tom prilikom Tanja Baumkirher, potpredsednica za informacije i omladinske politike uz prisustvo Jakoba Beca, generalnog sekretara Mladinskog sveta Slovenije, govorila prisutnima o dvadeset godina Nacionalnog saveta, o prednostima i nedostacima u funkcionisanju na relaciji između ministarstava i omladinskih organizacija, kao i oblastima kojima se Mladinski svet bavi.

Prilikom posete Republičkom parlamentu Slovenije, delegaciju su primili poslanici SD Mateoš Franješ i dr Luka Jurić. Poseti se na kratko pridružio i ministar obrazovanja i sporta, dr Igor Lukšić. Ovom prilikom je razgovarano o osnovnim elementima politike u Sloveniji danas, reformi zakona o penzijama, politici stanovanja za mlade, relaciji između posla sa skraćenim  radnim vremenom (part time job), studentskog rada i rada na crno, gde prema procenama domaćina, odlazi od 17 do 26% bruto društvenog proizvoda Slovenije.

Nakon sastanaka, delegacija je svoj boravak nastavila u Bohinju, u kabinama Šumske škole skauta (Gorska šola tabornika) u Bohinju, gde je u večernjim časovima održana prezentacija obe organizacije.

Večernji časovi su nastavljeni u neformalnom druženju.