Home [treninzi] Konkurs za ucesce u programu evropske razmene NVO lidera

Konkurs za ucesce u programu evropske razmene NVO lidera

43
0

book23U okviru projekta «Kreiranje uspešnih mreža: osposobljavanje civilnog društva za finansijsku stabilnost kroz evropsku saradnju», Centar za razvoj neprofitnog sektora iz Beograda, Euklid Mreža iz Londona, Urban In iz Novog Pazara i Romski edukativni centar iz Subotice, organizuju program razmene NVO lidera/ki iz Srbije i Evropske Unije.

Program razmene obuhvata jednonedeljni boravak lidera/ki ili osoba na rukovodećim položajima u organizacijama civilnog društva iz Srbije u gostima kod njihovih evropskih kolega/nica. U kasnijoj fazi, domaćini/ce iz EU posetiće organizacije iz Srbije koje su bile kod njih u gostima. Tokom boravka u Srbiji, evropski lideri/ke će održati master radionice i učestvovati na završnoj konferenciji projekta u Beogradu.

Osnovne teme razmene su finansijska održivost OCD i jačanje veza između civilnog društva Srbije i EU. Ove teme biće obrađene kroz diskusije i edukativne sesije o socijalnom preduzetništvu i saradnji OCD sa poslovnim sektorom.

Razmene će se odvijati prema jednonedeljnoj agendi, u koju će biti uključeni sastanci, učešće na različitim događajima, kao i potpuno praćenje domaćina u obavljanju njihovog posla.

Sve troškove putovanja i boravka u zemljama EU snosi Evropska Komisija.

Gde?

Uspešni kandidati/nje iz Srbije biće povezani sa domaćinima koji im najviše odgovaraju prema tematskim afinitetima. Zbog toga će konkretne zemlje u kojima će razmene biti obavljene biti utvrđene nakon selekcije kandidata iz Srbije. Za učešće u programu su se već prijavile organizacije domaćini iz Velike Britanije, Italije, Švedske, Španije, Portugalije, Mađarske i Francuske.

Ko?

Program razmene je otvoren za sve NVO lidere/ke i osobe na rukovodećim pozicijama iz cele Srbije.

Zašto?

Cilj programa razmene je unapređivanje znanja, veština, umreženosti i iskustava učesnika/ca iz Srbije i zemalja EU. Učesnici iz Srbije će dobiti priliku da:

• Usavrše znanja o specifičnostima organizacionog i projektnog menadžmenta u onim oblastima koje su za njih najrelevantnije;

• Steknu iskustvo o životu i radu u zemljama EU;

• Dobiju uvid u praktične izazove i probleme sa kojima se suočavaju evropske organizacije;

• Izgrade bliske lične i profesionalne veze sa osobama na rukovodećim položajima u evropskim organizacijama

U okviru projekta biće implementirano pet projektnih aktivnosti:

1. Razmena po 20 NVO lidera/ki iz Srbije i zemalja EU;

2. Konsultativni seminari o izradi formalnih sporazuma i okvira saradnje između mreža u Srbiji i u EU;

3. Master radionice posvećene finansijskoj održivosti za 72 NVO lidera/ki iz Srbije;

4. Elektronske publikacije o finansijskoj održivosti NVO u Srbiji;

5. Završna konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta i najavljeni sporazumi između srpskih i evropskih mreža

Projekat traje do kraja juna 2011.

Kada?

Razmene će biti obavljene u tri grupe u januaru i februaru 2011. Uzvratne posete, tokom kojih će evropski domaćini posetiti Srbiju, planirane su za april 2011.

Kako?

Molimo sve zainteresovane za učešće u programu razmene da svoj CV i popunjen obrazac prijave pošalju na e-mail adresu CRNPS (info@crnps.org.rs) najkasnije do ponedeljka, 22. novembra u 12:00.

Program razmene je deo projekta «Kreiranje uspešnih mreža: osposobljavanje civilnog društva za finansijsku stabilnost kroz evropsku saradnju», koji finansira Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji. Cilj projekta je izgradnja novih partnerskih veza između mreža civilnog društva Srbije i Evropske unije, kao i unapređenje finansijske održivosti srpskih NVO.