Home [akcija] KAKO KORISTITI PROGRAM “MLADI U AKCIJI” EVROPSKE UNIJE?

KAKO KORISTITI PROGRAM “MLADI U AKCIJI” EVROPSKE UNIJE?

54
0

book8Grupa “Hajde da…” iz Beograda, kao zvanično imenovana Kontakt tačka za Program “Mladi u akciji” EU, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, nastavlja aktivnosti koje ima za cilj podizanje kapaciteta regionalnih i lokalnih kancelarija za mlade, kao i omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima iz Srbije, kako bi u što većoj meri i na što kvalitetniji način uzeli učešće u Programu i koristili sredstva iz ovog fonda.

Toku 2010- e i prve polovine 2011-e aktivnosti će obuhvatiti:

. Četvoromesečni mentorski program za podršku u apliciranju za fond “Mladi u akciji”. Ovaj program će činiti trening kurs i pružanje individualne podrške u pisanju i pripremanju projekata za junski i septembarski rok – koji postoje u okviru Programa MuA. Ciljnu grupu čine zaposleni/e u kancelarijama za mlade, aktivisti/kinje organizacija koje rade sa mladima i omladinskih NVO iz cele Srbije.

. Tri lokalne obuke, čiji je cilj unapređenje znanja, veština i motivacije zaposlenih u kancelarijama za mlade, te aktivista/kinja omladinskih udruženja i udruženja koja rade sa mladima u lokalnim sredinama, za razvoj projekata u okviru Programa MuA. Obuke će se održati u Beogradu, Novo Sadu i na jugu Srbije (lokacija će biti naknadno utvrđena u zavisnosti od potreba)

. Seminar o perspektivama Program Mladi u akciji u Srbiji. Na seminaru će se diskutovati o tome kako dodatno povećati uspešnost Srbije u programu Mladi u akciji Evropske Unije,  promovisaće se dobre prakse projekata realizovanih u Srbiji u okviru Programa MuA I diskutovaće se o preporukama Kontakt tačkama o tome koji budući sistemi podrške trebaju biti uvedeni kako bi se povećao kvantitet i kvalitet projekata.

Sve aktivnosti će biti otvorene za prijavljivanje! Kako biste bili blagovremeno informisani o načinima apliciranja i rokovima, prijavite se na mailing listu na adresi http://www.mladiuakciji.rs/newsletter_singin.php i/ili redovno posećujte Internet stranu Grupe “Hajde da…” na adresi: www.hajdeda.org.rs .

Paralelno sa pomenutim aktivnosti Grupa Hajde da će nastaviti rad u Info-centru koji pruža informacije u vezi sa programom Mladi u akciji, načinom apliciranja, procesom akreditacije za EVS, projektnim formularima itd. Info-centar radi svakog radnog dana od 10.00 do 16.00 časova i zainteresovane organizacije, Kancelarije za mlade i pojedinci mogu da nas kontaktiraju telefonom, preko e-maila ili da nas posete (uz prethodnu najavu).  Pored toga, Grupa Hajde da nastavlja sa održavanjem Internet prezentacije www.mladiuakciji.rs koja promoviše Program “Mladi u akciji, a nastavićemo i štampanje promotivnog materijala.

Ukratko o programu “Mladi u akciji” Evropske unije

Program “Mladi u akciji” je jedan od najznačajnijih mehanizama EU za podršku implementaciji lokalnih i međunarodnih omladinskih projekata, neformalno-obrazovnih aktivnosti i mobilnost mladih.

Program se realizuje u periodu od 2007. do 2013. godine, i njegov celokupni planirani budžet je 885 miliona evra. Program je osmišljen da odgovori na trenutne potrebe mladih na evropskom nivou, uključujući tu i Srbiju i druge zemlje Balkana. Više informacija o Programu MuA u Srbiji, možete pronaći na sajtu: www.mladiuakciji.rs

 

hajde da
Ministarstco sporta i omladine