Home [konkursi] Poziv za dostavljanje predloga programa koje će sufinansirati grad Beograd – Sekretarijat...

Poziv za dostavljanje predloga programa koje će sufinansirati grad Beograd – Sekretarijat za sport i omladinu za vreme trajanja zimskog raspusta

45
0

book4GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADASekretarijat za sport i omladinu, Masarikova 5/XV upućuje POZIVZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA, KOJE ĆE SUFINANSIRATI GRAD BEOGRAD – SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU ZA VREME TRAJANjA ZIMSKOG RASPUSTA ŠKOLSKE 2010/2011. GODINE (OD 3. DO 16. JANUARA 2011. GODINE) ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

Predmet Poziva: Programi koji se realizuju na teritoriji grada Beograda, a koji su besplatni za učenike osnovnih i srednjih škola (sportsko-rekreativni programi i programi za mlade)

Predlozi programa koji su predmet ovog javnog poziva podeljni su u dve celine:
A) Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (škola plivanja, rekreativno plivanje, škola klizanja, rekreativno klizanje, sportsko-rekreativni kampovi i dr.)
B) Programi od interesa za mlade (male škole-kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna znanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme, stari zanati, likovna i primenjena umetnost i sl.; jednodnevni edukativni izleti i drugo)

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
Za programe navedene u celini A:
1. Sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
2.  Sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda.
Za programe navedene pod B:
1. Organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji grada Beograda

Predlagači pojedinačnih programa mogu podići Uputstvo, koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, i obrazac koji je sastavni deo predloga programa u Sekretarijatu za sport i omladinu, Masarikova 5/XV (kancelarija broj 1502 – celina A i kancelarija broj 1503 – celina B, XV sprat) svakog radnog dana od 10 do 12 časova ili sa ove stranice (na dnu).

Rok za podnošenje predloga je 22. oktobar 2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 3061-343 (celina A) i 3061-324 (celina B).

Uputstvo
Obrazac A
Obrazac B