Home [treninzi] Poziv za obuku – seminar: Primenjena socijaldemokratija

Poziv za obuku – seminar: Primenjena socijaldemokratija

48
0

penNacionalni demokratski Institut organizuje Seminar “Primenjena socijaldemokratija” za aktiviste i aktvistkinje nevladinih organizacija u Srbiji i članove i članice socijaldemokratskih političkih partija. NDI snosi troškove ishrane svim učesnicima koji budu uključeni u bilo koji deo programa i smeštaja za učesnike koji žive van mesta održavanja događaja. NDI neće snositi troškove prevoza za program obuke niti za intervjue.

Za prijavu je potrebno:

– popunjen aplikacioni formular
– CV
– motivaciono pismo za učešće u programu obuke

Molimo vas da potpunu dokumentaciju za prijavu pošaljete najkasnije do petka 1. oktobra u 17:00h, na e-mail adresu Zorice Vojinović zvojinovic@ndi.org. Više informacija možete dobiti na telefon 011/3283970.

Program obuke podrazumeva dva trodnevna trening seminara koja će se održati u Beogradu od 28. oktobra do 31. oktobra i od 18. novembra do 21. novembra. Kandidati i kandidatkinje koji budu ušli u uži izbor biće pozvani na intervju koji će biti organizovan 13. i 14. oktobra 2010. godine u Beogradu.

Nacionalni demokratski Institut (NDI) je neprofitna, ne-partijska, nevladina organizacija koja pruža podršku u jačanju demokratskih institucija širom sveta kroz učešće građana, otvorenost i odgovornost vlasti.Od osnivanja 1983. godine, NDI sa svojim lokalnim partnerima radi na pružanju podrške u jačanju demokratskih institucija i praksi, jačajući političke partije, građanske organizacije i parlamente, štiteći izbore, promovišući učešća građana, otvorenosti i odgovornosti vlasti.Sa zaposlenima i političkim ekspertima iz više od 100 zemalja, NDI ujedinjuje pojedince i grupe u razmeni ideja, spoznaja, iskustava i ekspertize. Partneri su izloženi najboljim praksama međunarodnog demokratskog razvoja, koje se mogu prilagoditi potrebama njihovih zemalja. Rad NDI-ja podržava principe sadržane u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Takođe promoviše razvoj institucionalizovanih kanala komunikacije između građana, političkih institucija i izabranih zvaničnika, te jača njihovu sposobnost da poboljšaju kvalitet života svih građana.

Aplikacioni formular možete preuzeti ovde.