Home [treninzi] ONLAJN OBRAZOVNI PROGRAM “Skola tolerancije: Etnicke i verske zajednice u savremenom drustvu”

ONLAJN OBRAZOVNI PROGRAM “Skola tolerancije: Etnicke i verske zajednice u savremenom drustvu”

80
0

kul4CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA RELIGIJE (CIRel) BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE (BOŠ) RASPISUJE KONKURS ZA POHAĐANJE ONLAJN OBRAZOVNOG PROGRAMA “Škola tolerancije: Etničke i verske zajednice u savremenom društvu” Konkurs traje od 17. septembra do 11. oktobra 2010.

“Škola tolerancije: etničke i verske zajednice u savremenom društvu“ je desetonedeljni onlajn obrazovni program u kome se, osim početnog susreta predavača/ica i polaznika/ca u Beogradu, cela nastava i komunikacija odvija preko interneta. Program organizuje Centar za istraživanja religije Beogradske otvorene škole uz podršku Konrad Adenauer Fondacije i Evropske unije.

O programu

Onlajn obrazovni program “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u savremenom društvu” je otvoren za kandidate i kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije koji/je žele da usvoje osnovna znanja o religiji kao bitnom činiocu savremenog društva i njenoj ulozi u suočavanju sa društvenim izazovima kao što su odnos religije i ljudskih prava, sa posebnim akcentom na verskim i manjinskim pravima, kao i pravima žena. Polaznici/ce iz celog regiona će imati priliku da sa predavačima/cama međusobno diskutuju o uticaju religije na različite aspekte savremenog društva. Pored toga, polaznici/ce će steći sertifikat BOŠ-a i biti u kontaktu sa stručnjacima/kinjama i aktivistima/kinjama iz celog regiona.

 

DINAMIKA I METODOLOGIJA RADA

Prva aktivnost u okviru onlajn obrazovnog programa će biti trodnevni početni susret odabranih polaznika/ca u Beogradu od 24. do 27. oktobra 2010. godine. Tokom početnog susreta polaznici/ce će se upoznati međusobno, kao i sa organizatorima/kama, koji će ih uputiti u tehničke i sadržinske detalje vezane za tok programa i internet servise koji će se koristiti u okviru onlajn faze.

Za potrebe onlajn faze obrazovnog programa biće namenski kreiran poseban interaktivni veb portal koji će sadržati tekstove predavača/čica i veb servise za onlajn komunikaciju između predavača/čica i polaznika/ca.

Tokom desetonedeljnog onlajn programa polaznici/ce će preko veb foruma od svojih predavača/ica dobijati pitanja vezana za temu tekuće sedmice, dok će materijal potreban za pripremu polaznika/ca za forumsku i čet debatu biti dostupan na internet stranicama portala. U okviru čet sesija, koje će se održavati jednom nedeljno, polaznici/ce će debatovati o zadatoj temi.

 

Teme i predavači/ice

Regionalni onlajn obrazovni program će se baviti sledećim temama:

– Religija i izazovi savremenog društva iz perspektive hrišćanstva, islama i judaizma;

– Religija i ljudska prava;

– Religija i pitanja roda;

– Pitanja novih/malih verskih zajednica;

– Empirijska istraživanja religije na Zapadnom Balkanu;

– Uloga bogoslovskih (teoloških) fakulteta u međureligijskom dijalogu i suočavanju sa izazovima savremenog društva.

 

Tim predavača/ica čine univerzitetski profesori/ke, teolozi/škinje, pedagozi/škinje, aktivisti/kinje nevladinih organizacija i publicisti/kinje.

 

Ko može da se prijavi?

 

Regionalni onlajn program namenjen je mirovnim aktivistima/kinjama, članovima/cama organizacija manjina, verskih zajednica, političkih partija, novinarima/kama, predstavnicima/ama lokalnih vlasti, studentima/kinjama, nastavnicima/cama, veroučiteljima/icama, kao i svima ostalima koji se stručno bave ljudskim pravima i društvenim aspektima religije.

 

Selekciona komisija će za program odabrati 30 najboljih kandidata/kinja. Prilikom selekcije će se posebno voditi računa o rodnoj ravnopravnosti i regionalnoj zastupljenosti.

 

Kako da se prijavite?

Da biste se prijavili, potrebno je da pošaljete popunjen prijavni formular, biografiju (CV) i motivaciono pismo na e-mail adresu cirel@bos.rs ili faksom na broj +381 11 36 13 112. Formular za prijavu možete preuzeti na našoj internet stranici http://bos.rs/cirel.

 

Konkurs je otvoren do 11. oktobra 2010. godine.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti organizatorima/kama programa, Ivani Karastojković i Milanu Sitarskom, na sledeći telefon ili e-mail adrese:

 

+381 11 30 61 342

ivana.karastojkovic@bos.rs

msitarski@bos.rs