Home [konkursi] Stipendije fondacije Konrad Adenauer

Stipendije fondacije Konrad Adenauer

56
0

adenauer_projStipendija obuhvata finansijsku podršku od 100 evra mesečno u trajanju od jedne godine.Nemačka Fondacija Konrad Adenauer je 2002. godine započela program finansijske pomoći politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta i postdiplomcima u Srbiji i Crnoj Gori.

U toku akademske godine 2002/2003, dodeljeno je 39 stipendija politički angažovanim studentima i postdiplomcima iz Srbije i Crne
Važno je napomenuti da politička angažovanost studenata ne podrazumeva samo aktivnost u okviru neke od demokratskih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori, već opštu političku angažovanost u nevladinim i studentskim organizacijama.

Stipendija nije ograničena samo na studente društvenih nauka, a donja granica proseka ocena na studijama je 8,5. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci. Rok za podnošenje prijave je 31.avgust 2007.

Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu stipendija u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.

Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u mesečnom intervalu, a stipendisti su u obavezi da Fondaciji dostavljaju dokaz o toku studija. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji.

Pored finansijske podrške, studentima je omogućeno i političko obrazovanje uz studije.

U okviru seminara Konrad Adenauer Fondacija planira da povezuje svoje stipendiste sa stručnjacima visokog ranga iz zemlje i inostranstva u cilju vođenja diskusija o političkoj teoriji i praksi. Predviđeno je da se stipendistima omogući i pohađanje kursa nemačkog jezika.

Za sve informacije zainteresovani studenti mogu da se obrate našem saradniku Sasi Hadziahmetovic na e-mail ili na telefone.
Fondacija Konrad Adenauer
Kralja Petra 3 – 11000 Beograd
Tel / Faks:
011 3285 209
011 3285 210
011 3285 211

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS:

1.PRIJAVNI FORMULAR

2.BIOGRAFIJA

3.DVE PREPORUKE PROFESORA SA FAKULTETA

4.JEDNA POLITICKA PREPORUKA

5.POTVRDA O POLOZENIM ISPITIMA
 
( ILI KOPIJA DIPLOME SA OSNOVNIH STUDIJA,  AKO SU UPISANE POST DIPL.
I UVERENJE O UPISU POSTDIPL.STUDIJA)

6.SLIKA

7.OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI

Rok za konkurisanje : 31.08.2007.

  sasah@kas-bg.com