Home [treninzi] Šta ti misliš?

Šta ti misliš?

59
0

mladi13Udruženje građana i građanki “Liga društvene jednakosti” uz podršku Ministarstva omladine i sporta realizuje projekat “Šta ti misliš?” koji će nizom predavanja i interaktivnih radionica pokrenuti diskusiju od značaja za omladinsku populaciju, pre svega starije godine srednjih škola i studente i studentkinje Univerziteta u Novom Sadu.

 Okrugli stolovi za temu imaju sledeće oblasti:

– Mediji,

– Savremeni politički sistemi i

– Ljudska prava.

Učesnici i učesnice su obavezni da tokom septembra i oktobra pohađaju seriju okruglih stolova i interaktivnih radionica koji će se održavati subotom u Novom Sadu. Prepodnevni termini su rezervisani za predavanja eminentnih stručnjaka iz navedenih oblasti, dok su poslepodnevni termini predviđeni za interaktivne radionice u kojima će biti poželjan rad polaznika seminara.

Za prijavu svi zainteresovani mogu poslati kratku biografiju sa posebnim osvrtom na učešće u nevladinom sektoru i prethodni angažman u omladinskim aktivnostima, kratko motivaciono pismo sa razlozima zbog kojih su zainteresovani za učešće na ovom projektu i poslati na email adresu: ligadrustvenejednakosti@gmail.com

Prijave se mogu poslati do 20. septembra 2010. godine, kandidatima i kandidatkinjama čije prijave budu prihvaćene biće poslata agenda i detalji aktivnosti.