Home [konkursi] KONKURS ZA RADNO MESTO KOORDINATORA/KE PROGRAMA ZA MLADE

KONKURS ZA RADNO MESTO KOORDINATORA/KE PROGRAMA ZA MLADE

83
0
mladi9U cilju daljeg uspešnog razvijanja programa za mlade Građanskih inicijativa koji je postao nezaobilazni faktor u svim procesima od značaja za mlade, Građanske inicijative raspisuju KONKURS ZA RADNO MESTO KOORDINATORA/KE PROGRAMA ZA MLADE. Rok za prijavu: 20. septembar 2010.

Sve o uslovima prijave za ovu poziciju, kao i opis posla dostupno je u prilogu.

Građanske inicijative su udruženje građana/ki za demokratiju i građansko obrazovanje čija je vizija društvo jednakih i aktivnih građana/ki koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj, pravnoj državi, uz puno poštovanje ljudskih prava, a misija jačanje građanskog društva putem obrazovanja, promovisanja demokratije i podrške aktivnom građanskom statusu. Naše osnovne vrednosti su jednakost i jednake mogućnosti, deljenje s drugima, posvećenost, tolerantnost, solidarnost, briga o ljudima, stvaranje veza i partnerskih odnosa s drugima, bez nametanja, kao i trajno obrazovanje za sve. Ljudi su najveća vrednost i resurs naše organizacije.

Uviđajući neophodnost rada sa mladima u cilju bolje pripreme mladih za učešće u demokratizaciji društva, Građanske inicijative od 2000. godine razvijaju poseban model rada sa mladima na kome počiva jedan od najobuhvatnijim programa za podsticanje i podršku omladinske participacije u zemlji.

Prijava na konkurs treba da uključi CV i pismo motivacije. Molimo da navedete imena i kontakte tri osobe radi referenici, kao i vaše kontakt podatke.

Prijavu slati na: civin@gradjanske.org do 20. septembra 2010.