Home [ knjige/tribine ] Dobit od igara na sreću u korist NVO!? – konsultativni sastanak

Dobit od igara na sreću u korist NVO!? – konsultativni sastanak

93
0
lova3Konsultativni sastanak povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću održava se u organizaciji Građanskih inicijativa u sredu, 8. septembra 2010. od 10.30 – 12h u hotelu „Kasina“ (restoran, I sprat).

Na sastanku je predviđeno postizanje dogovora oko zajedničkog predloga amandmana na Predlog zakona i razgovor o mogućnostima da se utiče na njihovo usvajanje. Uverenje da će zahtev i inicijativa OCD naići na razumevanje Vlade Srbije zasniva se na nekim dokumentima i propisima koje je Vlada prethodno usvojila:

  • Prošle godine je Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Milan Marković, na osnovu zahteva Građanskih inicijativa, uputio zvaničan zahtev Ministarstvu finansija da se odredbe Zakona o igrama na sreću usklade sa odredbama novog Zakona o udruženjima (http://oneworldsee.org/js/node/19052), kao i da se uspostavi institucionalni mehanizam za finansiranje OCD iz državnog budžeta. U Zakonu o udruženjima u članu 38, se kaže da „…Sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa (u daljem tekstu: program) koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Vlada, odnosno ministarstvo nadležno za oblast u kojoj se ostvaruju osnovni ciljevi udruženja dodeljuje sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu sprovedenog javnog konkursa i zaključuje ugovore o realizovanju odobrenih programa…” itd.
  • Pored toga, u programu rada MDULSa u okviru akata koje bi Vlada trebalo da usvoji, predviđeno je donošenje Uredbe o načinu i postupku dodele i vraćanja sredstava za podsticanje programa udruženja. Pravni osnov za donošenje ove uredbe je Zakon o udruženjima. Tom uredbom bi se bliže uredili kriterijumi, uslovi, obim, način i postupak dodele, kao i način i postupak vraćanja sredstava za podsticanje programa koji realizuju udruženja, a koja su od javnog interesa. Takođe, Vlada Srbije je na osnovu člana 31. stav 1. tačka 1) Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09), usvojila revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2010. godinu, sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu, gde se kaže da „…U skladu sa prioritetima iz Evropskog partnerstva, donet je Zakon o udruženjima, kojim će se regulisati delovanje građana i saradnja države i civilnog društva, uključujući i finansiranje organizacija građanskog društva (udruženja, fondovi, fondacije). Republika će, vodeći računa o društvenim interesima, dodeljivati dotacije nevladinim organizacijama shodno budžetskim mogućnostima, odnosno u skladu sa Zakonom o budžetu za određenu budžetsku godinu…”.

Ukoliko želite da prisustvujete ovom sastanku, učešće možete potvrditi telefonom na 011/26 25 942 ili 011/263 263 1, ili E-mail-om na ivana@gradjanske.org . Kontakt osoba je Ivana Gliksman.

Ovaj događaj podržan je od straneInstituta za održive zajednice/Američke agencije za međunarodni razvoj(ISC/USAID), Britanske ambasade u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju.