Home [konkursi] Studentski centar – konkurs za školsku 20010/11 godinu

Studentski centar – konkurs za školsku 20010/11 godinu

76
0

notePravo na smeštaj u Ustanovu imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije  prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira.

Pravo na smeštaj u Ustanovu mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo država u regionu, pod uslovima iz stava 1. ove tačke, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.
Studenti iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj pod uslovima iz stava 1. ove tačke i primenom blažih kriterijuma.

Peuzmi Konkurs