Home [konkursi] Konkurs za osmu generaciju polaznika Godišnjeg seminara

Konkurs za osmu generaciju polaznika Godišnjeg seminara

75
0

student6BFPE započinje sa procesom prikupljanja aplikacija za novi, osmi, ciklus Godišenjeg seminara – našeg najznačajnijeg i najambicioznijeg programa. U pitanju je jednogodišnji ciklus seminara namenjen istaknutoj generaciji mlađih političara i njihovim kolegama iz nevladinih organizacija, medija, biznisa (više o Godišnjem seminaru). Program realizujemo uz programsku podršku Saveta Evrope, kao jedna od 16 članica Mreže škola za političke studije Saveta Evrope (CoE-Schools of Politics) koje deluju u regionu Zapadnog Balkana i Zajednice Nezavisnih Država. Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je velika većina polaznika i polaznica seminara napredovala u svojoj potonjoj političkoj i profesionalnoj karijeri. Alumnisti ovog programa su nekoliko desetina narodnih poslanika, današnji ministri, pomoćnici ministara i državni sekretari u Vladi Srbije, gradonačelnici, partijski funkcioneri, urednici medija, lideri građanskog društva.

Programom su predviđena tri nacionalna seminara, a kao i kolege iz prethodnih generacija, polaznici će učestovati na Letnjem univerzitetu demokratije koji je planiran za početak jula 2011. godine, a održat će se u Savetu Evrope u Strazburu i okupiće učesnike iz svih 16 škola.

Seminari će biti posvećeni raznim aspektima ekonomskih i društvenih reformi u procesu evropskih integracija, iskustvima novijih zemalja članica, pitanjima bezbednosti i regionalne saradnje, ali i napretku Srbije u procesu integracije u EU.

Kandidati treba da ispune sledeće uslove:
• da su do 40 godina starosti
• da budu uspešni u javnom životu i napreduju u profesionalnoj karijeri
• da su ambiciozni i spremni da stičući znanje grade svoju karijeru
• da pokazuju interesovanje za evropske i evroatlanske integracije, kao i regionalnu saradnju
• da imaju motivaciju za kontinuiranim učenjem
• da su spremni da stečena znanja primene u praksi

U cilju formiranja izbalansirane grupe učesnika po svim kriterijumima, posebno ohrabrujemo žene i pripadnike/ce manjinskih naroda da se prijave. Prednost prilikom selekcije će imati kandidati koji govore engleski.

BFPE će nakon prikupljenih prijava kandidata, u procesu selekcije, izabrati polaznike ovog ciklusa seminara. Potrebno je da kandidat dostavi popunjenu prijavu, svoju biografiju i motivaciono pismo o razlozima učestvovanja u ovom programu (do 2000 karaktera) Beogradskom fondu za političku izuzetnost najkasnije do srede, 8. septembra 2010. Prijave slati isključivo mejlom na office@bfpe.org sa naznakom Prijava za Godišnji seminar.

Osnovne informacije o seminaru:

• Seminari će biti održani u drugoj polovini 2010. i tokom 2011. godine u sledećim predloženim terminima: oktobar, decembar, februar, jul.
• Nacionalni seminari su četvorodnevni i biće organizovani u terminu četvrtak-nedelja.
• Na seminarima će biti prisutno 40 učesnika.
• Predavači na seminaru će biti istaknuti stručnjaci i javne ličnosti iz naše zemlje i inostranstva.
• Organizator snosi troškove seminara i smeštaja, a učesnici će snositi putne troškove u zemlji.
• Svi zainteresovani kandidati, ako budu pozvani, preuzimaju obavezu da učestvuju u radu sva četiri seminara.
• Savet Evrope će polaznicima/cama koji budu učestvovali u radu sve četiri etape ovog obrazovnog programa dodeliti poseban sertifikat/diplomu.

Prijavni list