Home [konkursi] KONKURS DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA NOVE PROJEKTE U UMETNOSTI I KULTURI

KONKURS DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA NOVE PROJEKTE U UMETNOSTI I KULTURI

40
0

muzika3U želji da animira kreativne i talentovane mlade ljude, koji imaju poteškoća da realizuju svoje ideje, Dom omladine Beograda odlučio je da pokrene još jednu inicijativu koja će im omogućiti da javnosti predstave svoje stvaralaštvo. I do sada, Dom omladine bio je institucija otvorena za sve kvalitetne umetničke projekte i ideje, a  naročito one eksperimentalne i inovativne.  U novoj sezoni saradnju sa mladim umetnicima želimo i da formalizujemo kroz raspisivanje Konkursa za nove projekte, a tri najbolje ideje biće realizovane tokom 2011. godine.

Na ovaj način, pored saradnje sa nevladinim sektorom započete 2006. godine u okviru Magacina u Kraljevića Marka, želimo da pružimo priliku i ostalim formalnim i neformalnim grupama i pojedincima, da uz podršku Doma omladine realizuju svoje kvalitetne ideje.

Kao kulturni centar koji svoje programe kreira prevashodno za mlade i u saradnji sa njima, Dom omladine uoči otvaranja renoviranih programskih prostorija krajem ove godine, pored obnavljanja svih aktivnosti koje su zaštitni znak naše institucije želi da znatno proširi svoje aktivnosti na nove umetničke prakse i nove saradnike iz zemlje i inostranstva.  U novom Domu omladine svi uslovi biće na vrhunskom nivou, a tri sale sa različitim kapacitetima i tehničkim resursima moći će da zadovolje potrebe realizacije najrazličitijih programskih sadržaja.

KONKURS ZA NOVE PROJEKTE U UMETNOSTI I KULTURI

Pozivamo umetnike, formalne i neformalne umetničke grupe, udruženja, asocijacije i nevladine organizacije da se prijave na ovaj konkurs sa projektima koji afirmišu nove vrednosti u umetnosti ili nove vidove promocije kulturnih vrednosti.

Pravo učešća na konkursu ograničeno je na autore koji imaju do trideset godina.

Osim  inovativnosti,  predloženi projekti biće vrednovani i s obzirom na njihovu aktuelnost, atraktivnost za mlađu publiku, profesionalnost u njihovoj realizaciji, materijalno-tehničku izvodljivost  i, posebno, s obzirom na to koliko  doprinose profilisanju Doma omladine kao kulturnog centra koji promoviše savremenu umetnost i demonstrira modernu prezentaciju kulturnih vrednosti.

Projekti mogu biti ograničeni na jednu umetničku disciplinu, ali i multidisciplinarni, a  što se njihovih autora i realizatora tiče, mogu biti ne samo individualni, nego i koprodukcije na nacionalnom ili međunarodnom nivou.

Izabrani projekti biće realizovani  u Domu omladine ili u odgovarajućim eksterijerima na teritoriji Beograda, a njihova priprema i realizacija ne mogu trajati duže od godinu dana. Tri najbolja projekta biće uvrštena u program  Doma omladine u 2011. godini.

Rok za prijave je 20. septembar 2010.

Obrazac prijave za konkurs može se pruzeti OVDE ili u prostorijama Doma (Makedonska 22/IV), radnim danima od 10 do 16 časova. Prijave na konkurs mogu se dostaviti poštom, na adresu: Dom omladine Beograda, Makedonska 22/IV, 11000 Beograd (sa naznakom: Konkurs za nove ideje) ili elektronskom poštom, na adresu: office@domomladine.org (sa naslovom poruke: Konkurs za nove ideje).

Prispele prijave razmatraće stručna komisija, a rezultati konkursa biće objavljeni na veb-sajtu Doma omladine  i u  štampanim medijima do 15. oktobra 2010. godine.