Home [njuz] Priprema za prijemni ispit na fakultetima i višim školama – 2007/2008

Priprema za prijemni ispit na fakultetima i višim školama – 2007/2008

173
0

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, u skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća objavljuje početak Naprednog pripremnog kursa za studije arhitekture.

CRTANJE LOGIKA PROSTORA UVOD U ARHITEKTURU

početak kursa:
02. jun 2007 . godine

prijava:
svakog radnog dana u maju mesecu od 9-16 časova u sobi 203 na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

broj mesta je ograničen

Kurs se sastoji od 5 blokova .
Svaki blok traje 2 dana, odnosno 10 sati, po 5 sati dnevno. ( ukupno 50 sati)

Kurs će se održavati u amfiteatru i salama Arhitektonskog fakulteta, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 73, na drugom i trećem spratu. Bliže informacije o mestu održavanja pojedinih blokova u toku kursa .


Vreme održavanja nastave po blokovima:

1. 02 .06 i 03 .06.2006.g. ( subota i nedelja);

2. 04 .06. i 05 .06.2006.g. (ponedeljak i utorak);

3. 09 .06. i 10 .06.2006.g. (subota i nedelja);

4. 11 .06. i 12 .06.2006.g. (ponedeljak i utorak) i

5. 1 6 .06. i 17 .06.2006.g. (subota i nedelja).

Način pohađanja kursa

Nastava se izvodi u salama i amfiteatru uz multimedijalnu prezentaciju . Kandidati su dužni da sa sobom ponesu sledeći materijal: podlogu za crtanje formata 50/70cm (od drveta, univera, špera i sl.), papir za crtanje veličine 35/50cm (hamer, akvarel i sl.), olovke B kvaliteta, rezač, gumicu, selotejp, skalpel i svesku.

Napomena:

O potrebi za eventualnim dodatnim materijalima kandidati će biti blagovremeno obaveštavani. Kandidati su obavezni da na časove dolaze na vreme.
Detaljnije informacije o kursu
možete dobiti na sledeće brojeve telefona:

011/3370-157
011/3218-7
03
Kontakt osoba: Svetlana TOLIĆ

Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu

Pored Priručnika za pripremu prijemnog ispita 2007 , Fakultet, tradicionalno, u svojim prostorijama, organizuje kvalitetnu pripremnu nastavu koju sprovode nastavnici koji sastavljaju prijemni ispit 2007. godine. Pripremna nastava sprovodi se iz svih predmeta koji su uzeti u obzir za polaganje prijemnog ispita: istorija, geografija, sociologija, matematika, računarstvo i informatika, osnovi ekonomije i poslovna ekonomija.

Termini kada je organizovana pripremna nastava za prijemni ispit su:

• u januaru (15-20. januara)

• u maju (12, 13, 19, 20. i 26. 05.) ( RASPORED PRIPREMNE NASTAVE ZA MAJ 2007. )

• u junu (8-12. 06. ili 20-24. 06.)

Kandidati se mogu opredeliti da prate sve predmete ili jednu grupu predmeta po svom izboru (grupu predmeta koji dolaze u obzir za test obrazovanja ili samo izborne predmete).

Cena pripremne nastave za sva četiri predmeta je 3500 dinara. Ukupan broj časova je 33, od čega 15 za izborni predmet i po šest za svaki od tri opšta predmeta. Ukoliko se odlučite da pratite samo jednu grupu predmeta, odnosno jedan predmet, cena pripremne nastave je 2200 dinara za predmet po izboru.

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita organizovana je sa ciljem da kandidati utvrde i pre?u još jednom ponovljeno gradivo, kao i da sve nedoumice sa gradivom prevazi?u.

Kandidati zainteresovani za časove pripremne nastave treba da popune anketni list koji se nalazi u Priručniku za pripremu prijemnog ispita 2007 i predaju ga na šalteru Infocentra Ekonomskog fakulteta u Beogradu koji se nalazi na me?uspratu, ispred Amfiteatra 1. Za termine u maju, anketni list treba predati do 10. maja 2007. godine, za prvi termin u junu do 5. juna, a za drugi junski termin do 18. juna 2007. godine.

Kandidati se mogu prijaviti i za pripremnu nastavu za prijemni ispit i slanjem elektronske pošte na sic@one.ekof.bg.ac.yu sa sledećim podacima: ime i prezime kandidata, adresa i mesto boravka, kontakt telefon i mail, pripremna nastava (test opšteg obrazovanja, jedan od izbornih predmeta ili za oba testa) i termin za koji se prijavljuje. Dokaz o uplati i ličnu kartu kandidat donosi na uvid na same pripreme.

Navedena cena pripremne nastave uplaćuje se na tekući raeun br. 840-1109666-73, poziv na broj 09-102 (prima Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu; svrha uplate – pripremna nastava za prijemni ispit).

Bliža obaveštenja o prijemnom ispitu možete dobiti slanjem e-mail na upis@one.ekof.bg.ac.yu , ili preko telefona Centra za marketing i odnose s javnošću 011/ 3021-085.

Fakultet bezbednosti univerziteta u Beogradu

Organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Kandidati polažu dva od tri ponuđena predmeta: sociologija, ekologija, psihologija. Pripremna nastava će se organizovati na Fakultetu, Gospodara Vučića 50, vikendima u maju. Predviđeni fond je 25 časova po predmetu.Prijava kandidata počinje od 16.04.2007.
Telefoni Fakulteta: 2451-843, 2451 963
E-mail: bgogic@fb.bg.ac.yu, www.fb.bg.ac.yu
Kontakt osoba: Bratislavaa Gogić, stručni savetnik za studente

Fakultet političkih nauka univerziteta u Beogradu

Za sve zainteresovane, Fakultet će organizovati pripremu za polaganje prijemnog ispita u periodu od 11-13. juna 2007. godine. Prijava za pripremu polaganja prijemnog ispita podnosi se od 28. maja – 02. juna 2007. godine, referentu za upis, Jasni Dozet, svakog radnog dana od 11-13 časova, šalter 1 ili na telefon: 011/3092-903.

Geografski fakultet univerziteta u Beogradu

Geografski fakultet će za zainteresovane maturante, koji žele studirati GEOGRAFIJU, PROSTORNO PLANIRANJE, TURIZMOLOGIJU, DEMOGRAFIJU ili GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE, organizovati pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Nastava obuhvata detaljnu i svestranu analizu i obradu 600 pitanja, od kojih će se 60 naći na prijemnom ispitu.

Knjiga sa 600 ispitnih pitanja i Informator mogu se nabaviti na Geografskom fakultetu.

Pripremna nastava će se organizovati od 18. do 23. juna 2007. godine. Raspored održavanja nastave naknadno će biti objavljen.

Prijavljivanje kandidata je do 15. juna u prostoriji broj 22, Geografski fakultet, Studentski trg 3/III, Beograd.

Naknada koja iznosi 6.000, 00 dinara uplaćuje se na žiro račun Fakulteta, na broj: 840- 1816666- 75, poziv na broj P/ N 06/07.

Građevinski fakultet univerziteta u Beogradu

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz MATEMATIKE 35 časova. Tokom dve radne nedelje 4-15. jun 2007. radnim danom od 10 časova.

Prijavljivanje i dodatne informacije:
011 3218-640 ili 3218-526

Matematički fakultet u Beogradu

Pripreme se organizuju na Matematičkom fakultetu, a predavači su asistenti tog fakulteta.
Pripreme počinju u februaru i traju do prijemnog ispita. Radi se vikendom dok se učenici ne raspuste, a onda i radnim danima. Predviđeno je 60 časova predavanja, 4 probna testa, oko 10 časova konsultacija i nadoknade propuštenog gradiva. Polaznici priprema dobijaju i specijalizovanu zbirku koja sadrži 900 zadataka podeljenih u 30 oblasti u skladu sa programom polaganja prijemnih ispita. Cena kursa je 150 EUR i može se plaćati u tri rate od februara do juna 2007.

Prijavljivanje za pripreme počinje 15. septembra 2006. i traje do 15. februara 2007. godine. Prijavite se slanjem poruke na prijemni@nastava.org

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit iz matematike u februaru, martu, aprilu, maju i junu 2007. godine, nastava se izvodi subotom od 10 do 13 časova – prva grupa počinje sa radom 24. februara 2007. u 10 časova. Ukupan fond je 60 školskih časova. Cena: 6.000 dinara (na dve i više rata)

Detaljnija obaveštenja i prijava kandidata:
tel.011/3302-403 i 011/3302-428 od 10 do 12, ili na e-mail: pronast@mas.bg.ac.yu
Kraljice Marije br. 16,11120 Beograd 35 www.mas.bg.ac.yu

Medicinski fakultet u Beogradu

Na Medicinskom fakultetu organizuje se pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz hemije i biologije. Nastava će se održavati subotom, tri sata po predmetu, od 20. januara do kraja maja 2007. Cena jednog časa po predmetu iznosi 350 dinara, ukupno za 60 casova hemije 21.000 dinara i za 52 časa biologije 18.200 dinara. Organizovanje kursa ne podrazumeva istovremeno pohađanje oba predmeta, već izbor zavisi od želje samog kandidata.

Pravni fakultet u Beogradu

Na Pravnom fakultetu se i ove godine organizuje pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita.

Prvi krug pripremne nastave za polaganje prijemnih ispita iz srpskog jezika i istorije, Fakultet organizuje tokom čet i ri vikenda u maju i to 5. i 6. maja, 12. i 13. maja, 19. i 20. maja i 26. i 27. maja (6 časova dnevno).

Drugi krug pripremne nastave organizuje se u prvoj polovini juna, svakim danom od 9.-16. juna.

Prijavljivanje za pripremnu nastavu traje od 28 . maja do 8 . jun a, a cena pripremne nastave je 9000 dinara.

Vaša pitanja u vezi sa upisom na Fakultet možete postaviti
e-mailom
: pravni @ius.bg.ac.yu , telefonom: 3027672

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

obaveštava zainteresovane buduće studente da organizuju pripremnu nastavu iz matematike. Kurs je usaglašen sa programom predviđenim za polaganje pri-jemnog ispita iz matematike na tehničkim fakultetima a po-sebno na Saobraćajnom fakultetu.

Za informacije pogledati sajt fakulteta: www.sf.bg.ac.yu ili se obratite preko telefona: 011/2468-360, 011/3091-250.

Stomatološki fakultet u Beogradu

organizuje pripreme za polaganje prijemnog ispita iz hemije i biologije. Pripreme će se održavati od 24.02.2007. Obaveštenja preko telefona 2685-760 ili www.stomf.bg.ac.yu