Home [konkursi] Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

78
0

kantaMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranja raspisalo je konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2010. godini, čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja).

Ministarstvo će sufinansirati projekte od javnog interesa, koji doprinose zaštiti životne sredine razvijanjem ekološke svesti i širenjem znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti i ostalo), ili doprinose rešavanju konkretnog problema kroz jednokratne akcije i kampanje.

Rok za podnošenje prijava je 30. jun 2010. godine.

Ovde možete preuzeti tekst konkursa i formular za prijavljivanje.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3132-936 ili 3132 – 571

kontakt osoba: Verica Ćurčić-Pantelić