Home [treninzi] Pokreni se! Utrči u aktivan život!

Pokreni se! Utrči u aktivan život!

25
0

sportDa li želiš da postaneš aktivniji? Da se malo promeniš i pokreneš u pravcu aktivnog života. Aktivan život za tebe može biti i više sporta, a manje Fejsa ili više učešća na seminarima i učenja novih znanja i veština. Za nekoga je aktivan život bogat društveni život, više volontiranja i vreme koje provedemo da pomognemo drugima.

Kako god da vidiš aktivizam, sledeća akcija ti može pomoći. Organizacija Aktivan život, u okviru GTZ projekta “Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih” organizujeprogram koji će ti pomoći da se motivišeš i otkriješ u sebi način da promeniš stvari do kojih ti je stvarno stalo. Ideja je da vidiš šta je to tebi lično stvarno važno i da se onda pokreneš baš u tom pravcu, jednostavno rešavajući probleme na koje nailaziš.

U okviru 6 radionica u junu biće organizovano 3 dana igrica (građenje tima, snalaženje u novim situacijama, otkrivanje ličnih potreba i potreba grupe, preživljavanje…) i 3 dana fizičkih aktivnosti na kojima ćeš moći da isprobaš sve ono novo što budeš saznao o sebi. Radionice se odigravaju u Beogradu, a poziv važi za mlade iz ovog grada.

Malo šira priča

Ideja je da se mladi ljudi uključe u postojeće ali i nove inicijative, steknu znanja vezana za zdrave stilove života i posto steknu određena znanja i veštine postanu aktivni u željenoj promeni.

Aktivan život kroz projekat Pokreni se! Utrči u aktivan život! ima priliku da nastavi svoj rad na motivisanju mladih za unapređenje sopstvenog života i ostvarenje sopstvenih potencijala kroz sport ali i kroz interaktivni vid komunikacije – FORUM koji će biti prostor za dijalog o najvažnijim pitanjima za mlade. Dijalog će omogućiti da se iniciraju teme i diskusije ali i sagledaju potrebe mladih i steknu uvidi u mogućnosti osnaživanja svakog pojedinca da svoje mišljenje podeli sa vršnjacima a potom i uzme učešće u aktivnostima koje će biti uvodne aktivnosti za ulazak u svet aktivnog života.

Teme kojima ćemo se baviti

  • Ko je promoter aktivnog života: isečak iz života Mirjane Perić
  • Ko je promoter aktivnog života: triatolon i Vojislav Gelevski
  • Zdravlje mladih: gojaznost, ishrana, pušenje i prevencija bolesti
  • Slobodno vreme mladih i sport
  • Koji su zdravi stilovi života mogući u svakodnevnici jedne mlade osobe?
  • Orijentiring

Šta ćemo raditi?

Projekat predviđa edukaciju koja će trajati 3 dana a kojom će svaki učesnik/-ca steći osnovna znanja i veštine kulture aktivnog života ali i međusobno se upoznati i kreirati tim koji bi bio osnova buduće neformalne grupe mladih koji će se okupiti oko sličnih potreba i interesovanja. Jedan dan ćemo se baviti pripremom za bavljenje orijentiringom a potom će se i realizovati 2 dana orijentiringa. Projekat predviđa aktivnosti tokom vikenda u junu mesecu.

Ukoliko si već aktivan…

Ovaj projekat je namenje pre svega mladima kojima je aktivan život novi izbor, ali ovo je jedan mini projekat i za već aktivne mlade koje pozivamo da aktivno učestvuju na forumu, podrže naše nove korisnike/-ce, i prihvate jedan novi zadatak da motivišu i pozovu bar jednog vršnjaka ili vršnjakinju da se uključe u aktivnosti Aktivnog života, tj. da se pokrenu i utrče u aktivan život! Mi to možemo!

Prijavi se!

Pozivamo i devojke i mladiće uzrasta od 23-27 godina, koji žele da se aktiviraju, a smatraju da im je za to potrebna podška da se prijave popunjavanjme forme ispod teksta ili da nam pošalju e-mail na kontakt@aktivanzivot.com uz kratko pismo motivacije na osnovu kojeg bismo izvršili odabir učesnika/-ca za učešće na projektu. Uslovima konkursa je predviđeno da pismo motivacije bude do 1500 karaktera i da sadrži i osnovne podatke o aplikantu, kao i kontakt. Trudićemo se da u grupi bude jednaka zastupljenost mladića i devojaka. Ukupan broj učesnika/-ca je 25.

Prijava za učesnike: Pokreni se! Utrči u aktivan život.

*Обавезно