Home [njuz] Za brucoše 8.640 mesta

Za brucoše 8.640 mesta

44
0

mladi15Univerzitet u Novom Sadu raspisao je konkurs za upis u prvu godinu studija u školskoj 2010/2011. godini. Ukupan broj slobodnih mesta predviđenih za upis nove generacije studenata je 13.925, od čega je za upis na osnovne akademske i integrisane studije planirano 8.640 mesta. Prvi konkursni rok počinje 23. juna, a završava se 15. jula. Od planiranog ukupnog broja mesta za upis na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih studija iz budžeta će biti finansirano 4.664 mesta.
Prvi konkursni rok za upis na prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija trajaće od 23. juna do 15. jula, dok konkursni rok za upis na drugi (specijalističke i master studije) i treći stepen (doktorske studije) traje do 15. oktobra 2010. godine.
U odnosu na prošlu godinu, ukupno šest fakulteta zadržalo je prošlogodišnji iznos školarina: Filozofski fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Akademija umetnosti, Pedagoški fakultet u Somboru i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, dok su ostalih osam fakulteta povećali iznose školarina na pojedinim studijskim programima do 10 odsto, u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Troškovi polaganja prijemnog ispita i materijalni troškovi upisa ostali su na približno istom nivou u odnosu na prošlogodišnje. Ove godine školarine za samofinansirajuće studente kreću se od 63.800 dinara za pojedine smerove na Poljoprivrednom fakultetu, 125.400 na studijskom programu Veterinarska medicina i Optometriji na PMF-u – 218.900 dinara.
Za polaganje prijemnog ispita potrebno je izdvojiti od 5.000 do 7.000 dinara, a za upis preko 5.000. Na pojedinim fakultetima, kao i prošle godine, organizovana je besplatna priprema za prijemne ispite, tako da svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa studijskim programima i potencijalnim predavačima.

Ukupan broj mesta u školskoj 2010/11.
Osnovne strukovne studije 284
Osnovne akademske studije 7881
Integrisane studije 475
Diplomske akademske studije 4431
Specijalističke strukovne studije 210
Specijalističke akademske studije 12
Doktorske akademske studije 632

Pregled kvota za upis studenata
u prvu godinu u školskoj 2010/11. godini
OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
FAKULTET Budžet Samofinansiranje Ukupno
TEHNIČKIH NAUKA 0 180 180
PRIRODNO-MATEMATIČKI 0 30 30
MEDICINSKI 0 24 24
SPORTA I FIZ. VASPITANjA 0 50 50
UKUPNO 0 284 284

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
FAKULTET Budžet Samofinansiranje Ukupno
POLjOPRIVREDNI 520 145 665
FILOZOFSKI 506 482 988
TEHNOLOŠKI 210 30 240
PRAVNI 180 700 880
MEDICINSKI 135 52 187
TEHNIČKIH NAUKA 1000 560 1560
EKONOMSKI 400 860 1260
PMF 650 220 870
AKADEMIJA UMETNOSTI 151 19 170
GRAĐEVINSKI 120 24 144
T.F. „MIHAJLO PUPIN” 195 182 377
SPORTA I FIZ. VASPITANjA 120 130 250
PEDAGOŠKI 115 120 235
UČITELjSKI 35 20 55
UKUPNO 4337 3544 7881

INTEGRISANE STUDIJE
FAKULTET Budžet Samofinansiranje Ukupno
POLjOPRIVREDNI 45 15 60
MEDICINSKI 280 75 355
PMF 2 58 60
UKUPNO 327 148 475
BUDŽET 4.664 SAMOF. 3.976 UKUPNO 8640

Informacije na sajtu Univerziteta
Detaljne informacije o slobodnim mestima za upis na
pojedine studijske programe, školarinama i pratećim troškovima konkurisanja i upisa, uslovima upisa i konkursnim rokovima mogu se pronaći na sajtu Univerziteta u Novom Sadu www.uns.ac.rs, u sekciji Upis.