Home [treninzi] BOŠ upisuje XVIII generaciju studenata na program Multidisciplinarnih dodiplomskih studija

BOŠ upisuje XVIII generaciju studenata na program Multidisciplinarnih dodiplomskih studija

57
0

olovkaKako postati student DAUS-a?

Izbor studenata za Multidisciplinarne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole obavlja se u tri faze:

Prijavljivanje kandidata (10. maj – 25. jun)

Pravo prijavljivanja imaju studenti do 27 godina starosti. Zainteresovani studenti mogu da preuzmu formulare za prijavljivanje i preporuke u prostorijama DAUS-a svakog radnog dana od 16 do 19 časova.

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da dostave:

  1. Popunjen prijavni formular sa dve fotografije;
  2. Biografiju;
  3. Dve preporuke profesora ili naučnih radnika;
  4. Esej „ Zašto želim da postanem student DAUS-a”;
  5. Uverenje o prosečnoj oceni tokom studija ili fotokopiju
    stranica indeksa koje sadrže ocene na predmetima.

Kandidati koji su dostavili kompletnu dokumentaciju ulaze u drugi krug selekcije.

Provera znanja (15 – 20.septembra)

Svi kandidati pristupaju izradi testova. Provera znanja obuhvata izradu:

– Testa engleskog jezika;
– Testa opšte kulture;
– Testa sposobnosti.

Na osnovu rezultata testiranja i prosečne ocene ostvarene tokom studija pravi se rang lista kandidata koji će biti pozvani na intervju.

Intervju i konačan izbor (20. septembar – 1. oktobar)

Studenti će pokrivati deo troškova realizacije Multidisciplinarnih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole

Kontaktirajte nas:
Palata Beograd
Masarikova 5/XVI
11000 Beograd
tel: 011/30 61 577; 30 65 800
tel/faks: 011/ 361 31 12
imejl: daus@bos.rs

Četvoročlana komisija Beogradske otvorene škole obaviće razgovor sa kandidatima koji su pozvani na intervju. Nakon intervjua, a na osnovu ostvarenog uspeha, Komisija za prijem će da odabere 35 najboljih studenata koji će pohađati Multidisciplinarne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole.