Home [treninzi] Međunarodni seminar: “Ecological Alternatives in Sanitation”

Međunarodni seminar: “Ecological Alternatives in Sanitation”

77
0

 Vlada Švedske putem Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) u periodu od 17. septembra do 05. oktobra 2007. godine (I dio) odnosno tokom 14 dana maja 2008. godine (II dio) u Ukrajini, organizuje međunarodni stručni seminar

Ecological Alternatives in Sanitation

Uslovi koje zainteresirani kandidati treba da ispunjavaju detaljno su navedeni u brošuri [DOWNLOAD] koja se može dobiti i neposredno u Agenciji za državnu službu BiH na adresi Trg BiH br. 1 Sarajevo – soba 139.

Zainteresirani kandidati dostavljaju popunjen aplikacijski formular [DOWNLOAD] (koji je, takođe, dostupan u Agenciji za državnu službu BiH) i ostalu traženu dokumentaciju najkasnije do 01.04.2007. godine na adresu organizatora:

SEI
ITP Secretariat Sanitation
Kraftriket 2B
SE 106 91 Stockholm
Sweden
Web: www.sei.se, www.ecosanres.org
Fax: +46 8 6747020