Home [konkursi] Konkursi za projekte – Ministarstvo omladine i sporta

Konkursi za projekte – Ministarstvo omladine i sporta

136
0

mladi11MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA   u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini („Službeni glasnik RS“ broj 6 /10 od 12.02.2010. godine)  raspisuje  KONKURSE   za programe i projekte u oblasti omladinske politike:

1. Konkurs za uključivanje udruženja u proces sprovođenja Nacionalne strategije za mlade kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji prioritetnih ciljeva Strategije  i aktivnosti planiranih Akcionim planom – Resurs centri za učešće u procesu izgradnje institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike  
Rok za dostavljanje predloga projekata je 25. maj 2010. godine.  
Konkursnu dokumentaciju sa smernicama za konkurisanje možete preuzeti ovde.  

2. Konkurs za uključivanje udruženja u proces sprovođenja Nacionalne strategije za mlade kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji prioritetnih ciljeva Strategije  i aktivnosti planiranih Akcionim planom   
Rok za dostavljanje predloga projekata je 25. maj 2010. godine.  
Konkursnu dokumentaciju sa smernicama za konkurisanje možete preuzeti ovde.  

3. Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje kroz programe i projekte omladinskih udruženja  
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. septembar 2010. godine.  
Konkursnu dokumentaciju sa smernicama za konkurisanje možete preuzeti ovde.

 
4. Konkurs za stručno-tehničku podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja, kao i promociji procesa izgradnje institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike 
Rok za dostavljanje predloga projekata je 20. maj 2010. godine.  
Konkursnu dokumentaciju sa smernicama za konkurisanje možete preuzeti ovde.  

5. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata  
Rok za dostavljanje predloga projekata je 25. maj 2010. godine.  
Konkursnu dokumentaciju sa smernicama za konkurisanje možete preuzeti ovde.  

Za sva  pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurse Ministarstva omladine i sporta zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: omladina@mos.gov.rs  ili telefonom na broj: 011/ 301 43 11.