Home [ knjige/tribine ] Bez alata nema ni zanata

Bez alata nema ni zanata

58
0

film5Bavite se omladinskim radom, želite da vaše zanimanje bude i zvanično priznato, želite da se profesionalno usavršavate, razvijate kvalitetne programe u okviru svojih organizacija i imate mogućnost obrazovanja u okviru svog zanimanja?
NAPOR vas poziva na okrugli sto sa temom: „Bez alata nema ni zanata“! Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada organizuje drugi veliki konsultativni ciklus u kojem će biti predstavljeni dokumenti nastali u radnim grupama, a koji se odnose na
– Praćenje i procenu standarda omladinskog rada
– Uspostavljanje kvalifikacija i klasifikaciju omladinskog rada

– Etička pitanja u omladinskom radu

Pridružite nam se na jednom od okruglih stolova kako biste izrazili svoje mišljenje i konstruktivno diskutovali o temama kao što su: standardi, kvalifikacije omladinskih radnika, akreditacija organizacija, licenciranje omladinskih radnika/ca, etička pitanja u omladinskom radu. Ovo je vaša prilika da doprinesete kreiranju dokumenata koji će biti usvojeni na godišnjoj Skupštini Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada i koji će u velikoj meri određivati dalji razvoj i profesionalizaciju omladinskog rada u Srbiji!

Radne grupe su od februara vredno radile na pripremi dokumenata koje možete skinuti sa našeg sajta. Molimo vas da dokumenta proučite pre okruglih stolova jer će vam u suprotnom biti teško da se uključite u diskusiju i date svoj doprinos razvoju ovih dokumenata!

Na našem sajtu su i Smernice za osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada, usvojene na konstitutivnoj Skupštini NAPOR-a. One predstavljaju osnovu za dokumente o kojima će se diskutovati na okruglim stolovima.

Molimo vas da ispunite kratku potvrdu učešća i da naznačite u koji grad dolazite.

Putni troškovi u visini povratne autobuske karte biće refundirani. Ukoliko dolazite kolima, molimo vas da prethodno obavestite organizatore radi dogovora.
Očekujemo vas na jednom od okruglih stolova da zajedno kreiramo dokumenta važna za priznavanje našeg zanimanja!

Srdačan pozdrav,
NAPOR tim