Home [konkursi] Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

48
0

mladi16MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini („Službeni glasnik RS“ broj 6 /10 od 12.02.2010. godine) raspisalo konkurs za programe i projekte u oblasti omladinske politike: Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 23. april 2010. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pravo učešća na konkursima imaju lokalne samouprave koje imaju zvanično otvorenu kancelariju za mlade i imaju usvojen Lokalni akcioni plan za mlade na skupštini opštine/grada i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 307, a može se naći i preuzeti i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs i na adresi www.zamislizivot.org.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 313 09 19 ili putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs