Home [njuz] Strategija za mlade – državni prioritet

Strategija za mlade – državni prioritet

59
0

evropska komisija.jpgNovoformirano Ministarstvo omladine i sporta pomoći će mladima da se njihove ideje sprovedu kroz institucionalne mere
Usvajanje strategije za mlade jedan je od osnovnih prioriteta Ministarstva omladine i sporta, istakla je juče ministarka Snežana Samardžić-Marković. Otvarajući radionicu „Mladi i milenijumski ciljevi razvoja u Srbiji",

u čijem je radu učestvovalo više od pedeset mladih iz različitih studentskih i nevladinih organizacija i predstavnika političkih stranaka, ona je rekla da strategija treba da se formira u dijalogu i saradnji sa mladima i da treba postane obavezujući dokument, koji se može uspešno sprovesti. Prema njenim rečima, novoformirano Ministarstvo omladine i sporta pomoći će mladima da se njihove ideje sprovedu kroz institucionalne mere. Da bi se do 2015. godine ostvarili milenijumski ciljevi razvoja Ujedinjenih nacija neophodno je da se mladima obezbedi veća prisutnost u društvu, podvukao je Lens Klark, stalni koordinator Ujedinjenih nacija za Srbiju. On je pozdravio usvajanje Nacionalnog okvira za praćenje milenijumskih ciljeva i istakao važnost učešća organizacija za mlade u promovisanju milenijumskih ciljeva na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Državni sekretar Ministarstva za omladinu i sport Vesna Piperski-Tucakov naglasila je da Srbija kasni u realizaciji milenijumskih ciljeva, koji našu zemlju obavezuju da do 2015. godine sva deca završe osnovnoškolsko obrazovanje, da se stopa nezaposlenosti mladih smanji za trećinu, kao i da se prepolovi ekonomska nejednakost između polova.

Predstavnica UNDP-a Paula Paljiani istakla je da su stope smrtnosti porodilja i dece mlađe od pet godina i dalje neprihvatljivo visoke, da je broj dece koja su nedovoljno uhranjena i dalje veliki, da još uvek veliki broj mališana u svetu živi bez pristupa čistoj vodi i da zabrinjavajuće veliki procenat osoba živi sa prihodima koji nisu dovoljni za podmirenje osnovnih životnih potreba.               

K. Đorđević

(Preuzeto iz Politike 01.06.2007.)