Home [treninzi] FORUM NOVE REGIONALNE POLITIKE I EVROPSKIH INTEGRACIJA

FORUM NOVE REGIONALNE POLITIKE I EVROPSKIH INTEGRACIJA

54
0

work2Forum mladih Igmanske inicijative i Fondacija Friedrich Ebert biro u Beogradu, imaju zadovoljstvo da vas pozovu da se prijavite za učešće u radu I Foruma nove regionalne politike i evropskih integracija, koji će se održati od 12-14. maja 2010.godine na Fruškoj gori/R.Srbija.

 Forum je namenjen visoko motivisanim pojedincima koji su spremni da u dinamičnom

radnom okruženju učestvuju u razmeni ideja i stavova o najvažnijim pitanjima koja se tiču odnosa između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma, analiziraju i diskutuju aktuelne politike vlada u regionu i njihov odnos prema Evropskim integracijama, regionalnoj stabilnosti i saradnji.

 Regionalni forum će poslužiti i za odabir novih mladih političkih aktivista i aktivistkinja iz regiona bivše SFRJ koji bi nakon završenog foruma blisko sarađivali sa Forumom mladih Igmanske inicijative i aktivno učestvovali u njegovim regionalnim aktivnostima usmerenim ka vladama zemalja bivše SFRJ. Cilj organizatora jeste da projekat pored diskusija na odabrane teme iz oblasti regionalne saradnje, posluži i za dodatno obrazovanje i stvaranje nove grupe političkih aktivista i lidera koji će u svom delovanju prihvatiti osnove antiratne politike Igmanske inicijative i pomirenja u regionu bivše SFRJ.

 Učesnici foruma biće u prilici da analiziraju najaktuelnije teme u oblasti regionalne politike, evropskih integracija, modela primenjene diplomatije, ekonomske saradnje, uloge medija i političkih veština.

Kriterijumi za učesnike

Forum je namenjen visoko motivisanim učesnicima koji pored opšteg uslova da su spremni da u dinamičnom radnom okruženju diskutuju i razmenjuju svoje stavove sa drugim učesnicima foruma, ispunjavaju i sledeće uslove:

  • da su državljani jedne od zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma (Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora);

  • da su uzrasta starijeg od 20 godina;

  • da su aktivisti demokratskih političkih stranaka u region ili mirovnih pokreta i udruženja građana;

  • da imaju odlično znanje engleskog jezika;

  • da za sebe smartaju da spadaju u grupu mladih ljudi koji su spremni da preduzmu inicijativu radi brže noramlizacije odnosa među zemljama potpisnicama Dejtonskog sporazuma.

 Prijava i selekcija kandidata

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene kriterijume, mogu se prijaviti slanjem prijavnog formulara, biografije sa jednom kolor fotografijom i eseja, do 15. aprila 2010. godine na email adresu office@yfii.org

Uputstvo za pisanje eseja

Esej bi trebalo da bude dužine do 2000 reči (cca. tri kucane strane), u kojem ćete izneti vaše stavove o sledećim oblastima:

  • analiza trenutne političke situacije u regionu;

  • vaša procena odnosa u regionu u nastupajućem periodu od 3 do 5 godina;

  • vaši predlozi za nove politike koje bi vlade regiona trebale da primene zarad normalizacije odnosa i bržih EU integracija svih zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma;

 

Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o učešću na konferenciji najkasnije do 01. maja 2010. godine.

 Sve troškove boravka, ishrane, putnih troškova i radnih materijala snose organizatori konferencije.

 Za dodatne informacije koje su vam potrebne, molimo vas da kontaktirate Bojanu Ružić putem e-maila b.ruzic@yfii.org ili telefonom na broj +381 21 528 241, lokal 25.

Agenda – FORUM NOVE REGIONALNE POLITIKE I EVROPSKIH INTEGRACIJA