Home [konkursi] Global Supplementary Grant Program (GSGP) 2010/2011

Global Supplementary Grant Program (GSGP) 2010/2011

53
0

foto5KONKURS za GLOBALNI PROGRAM DOPUNSKE FINANSIJSKE PODRŠKE (GLOBAL SUPPLEMENTARY GRANT PROGRAM) u školskoj 2010/2011. godini. Program je namenjen studentima iz zemalja Centralne i Istočne Evrope, bivšeg Sovjetskog Saveza i Mongolije koji su upisani na doktorske studije iz oblasti društvenih i humanističkih nauka na nekom od priznatih univerziteta u Zapadnoj Evropi, Aziji, Australiji, Severnoj Americi i na Bliskom istoku. Dopunske stipendije dodeljuju se za period od godinu dana, a na osnovu akademskih rezultata i potrebe za dopunskim finansiranjem. Po isteku stipendije moguće je konkurisati za dopunsko finansiranje još jedne godine studija.

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo studenti koji su upisani na redovni program doktorskih studija (Ph.D.) na nekom od priznatih univerziteta

Dopunske stipendije dodeljuju se za jednu od sledećih kategorija troškova:

1. ŠKOLARINA – najviše 50% od ukupnog iznosa školarine za akademsku godinu.

2. TROŠKOVI ŽIVOTA – studenti koji su obezbedili pokrivanje troškova školarine (stipendije i dr.) mogu da konkurišu za troškove smeštaja i života.

3. TROŠKOVI PUTOVANJA – studenti koji su obezbedili sva potrebna sredstva ali ne mogu da pokriju ostale troškove (npr. povratna karta, literatura, materijal, zdravstveno osiguranje itd.) mogu aplicirati za dodatna sredstva u ovoj kategoriji.

Konkurs važi isključivo za kandidate koji su već obezbedili delimične ili pune troškove školarine, stipendije za stanovanje ili druge troškove. Očekuje se da kandidati poseduju odlično znanje stranog jezika univerziteta na koji su upisani. Konkursna prijava i ostala dokumentacija podnose se isključivo na engleskom jeziku.

Formular za prijavljivanje za one koji studiraju u Severnoj Americi, Aziji, Australiji i Bliskom Istoku  možete preuzeti ovde. Formular za prijavljivanje za one koji studiraju u Zapadnoj Evropi možete preuzeti ovde.

Kandidati se mogu prijavljivati i onlajn na Prijavni formular
http://www.soros.org/grants/oas

Savetujemo kandidatima da ako mogu koriste sistem onlajn prijavljivanja jer je brži i efikasniji.

Više informacija o stipendiji možete pronaći na www.soros.org/initiatives/scholarship

Rok za prijem konkursnog materijala je 2. april 2010. za studije u Severnoj Americi, Aziji, Australiji i Bliskom Istoku i 10. jun 2010. za studije u Evropi, u kancelarijama Beogradske otvorene škole. Postoje dva roka – Amerika i Evropa – i na osnovu toga se mole kandidati da ispoštuju te rokove za slanje prijava. Rokovi važe i za onlajn prijave.

Informacije o stipendiji možete dobiti i u kancelarijama Beogradske otvorene škole, svakog radnog dana od 10 do 17 časova: Masarikova 5/XVI, telefon +381 11 30 61 371 ili na mail ena@bos.rs

Prijave se do ovih datuma mogu slati i direktno i za to važi isti rok za prijavu. Ako šaljete direktno prijave šaljite na:

Open Society Institute
Global Supplementary Grant Program
400 West 59th St., 4th Floor
New York, New York 10019
USA

Global Supplementary Grant Program – Europe
Open Society Foundation
Network Scholarship Program
Cambridge House
100 Cambridge Grove
London W60LE
United Kingdom