Home [treninzi] Upoznaj Evropu 2010

Upoznaj Evropu 2010

94
0

mladiiISAC fond, uz podršku Ministarstava inostranih poslova Republike Finske i Republike Poljske kao i Ambasada Finske i Poljske u Beogradu, objavljuje novi konkurs za učenike trećih razreda srednjih škola iz Srbije, da provedu nedelju dana u Finskoj ili Poljskoj učeći o institucijama Evropske Unije, obrazovnim sistemima ove dve zemlje, kulturi i ljudima.

Zbog velikog uspeha prethodnih programa Upoznaj Evropu (sa preko 2000 prijava u prethodne dve godine) koji su doprineli širenju znanja učenika o tome šta je zapravo Evropska Unija i kako njene članice funkcionišu, ISAC fond ponovo nudi takvu mogućnost svim zainteresovanima. Izabrani kandidati će putovati u Finsku ili u Poljsku, a nezavisno od zemlje u kojoj se putuje, programi će biti slični i prilagođeni datoj zemlji. Učesnicima će biti omogućeno da posete vladine institucije, srednju školu gde će moći da se upoznaju sa svojim vršnjacima, kao i priliku za obilazak kulturnih znamenitosti.

Nedavno podnošenje zahteva Srbije za pristup Evropskoj Uniji kao i uspostavljanje vizne liberalizacije su važni politički koraci koji su stvorili pozitivne uslove koje treba iskoristiti kako bi značaj Evropske Unije bio jasniji i opipljiviji građanima Srbije, a naročito mladima koji su budućnost ove zemlje. Ovo je važan razlog zbog koga je ISAC posvećen sprovođenju ovakvih programa, a uz donacije i podršku evropskih partnera, ISAC fond se nada da će biti u mogućnosti da i u budućnosti nastaviti sa realizacijom ovakvih projekata.

Programi Upoznaj Evropu u Finskoj 2010 i Upoznaj Evropu u Poljskoj 2010 će obuhvatiti ukupno 40 učenika, od kojih će 20 putovati u Finsku, a 20 u Poljsku. Putovanje u Helsinki će trajati od 9. do 16. maja, a put u Varšavu i Krakov od 23. do 30. maja, 2010. godine.

Uslovi konkursa

  • Kandidat mora da bude učenik III razreda srednje škole na teritoriji Republike Srbije.

Kriterijumi

  • Uspeh u školi (potreban je vrlo dobar ili odličan uspeh u prethodnom razredu srednje škole);
  • Znanje engleskog jezika;
  • Dodatne aktivnosti, diplome, nagrade, itd.;
  • Da li je kandidat ranije putovao;

Rok za prijavljivanje

15. mart 2010.

Način prijavljivanja

Dokumentacija koja je potrebna da bi ste uspešno konkurisali:

  • Formular za prijavu možete preuzeti ovde;
  • Fotokopija svedočanstva za prethodnu školsku godinu;
  • Dokaz o drugim uspesima (fotokopije nagrada, posebnih priznanja ili sertifikata) od šestog razreda osnovne škole do danas.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

ISAC fond
(za konkurs: Upoznaj Evropu 2010)
Kapetan Mišina 5
105105 Beograd

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, poslate zaključno sa datumom završetka konkursa, koje stignu na naznačenu adresu.
Prijave koje su poslate nakon zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne podatke neće biti uzete u razmatranje.

Procedura izbora

Sve blagovremeno poslate i pristigle regularne prijave će biti uzete u obzir.
Na osnovu kriterijuma konkursa, 50 kandidata će ući u uži izbor.
Nakon intervjua sa kandidatima koji su ušli u uži izbor, biće sačinjena konačna lista izabranih učesnika programa.


Najčešće postavljana pitanja

Da li će biti uzeta u obzir moja prijava ukoliko stigne nakon 15. marta?
Sve prijave koje budu blagovremeno poslate (zaključno sa 15. martom) će biti uzete u obzir.

Da li mogu da se prijavim ukoliko pohađam
II ili IV razred?
Nažalost, ne. Iz nekoliko razloga, uključujući i ograničen broj mesta, konkurs je ograničen samo na učenike III razreda srednje škole.

Ako nisam u mogućnosti da putujem u jednu od ove dve zemlje iz opravdanih razloga, da li i dalje mogu da se prijavim na konkurs?

Da, ali u prijavi (na poslednjoj stranici, u motivacionom pismu) se od vas očekuje da objasnite zašto.

Da li mogu da biram zemlju u koju ću putovati?

Da, Vaše želje će biti uzete u obzir, ali imajte u vidu da će ISAC fond za konačnu odluku o zemlji u koju će ići izabrani kandidati uzeti u obzir i broj mesta u okviru oba programa. 

Da li moram da posedujem pasoš kako bi se prijavio/la na konkurs?

Ne. Organizatori će upravo prednost i davati kandidatima koji nisu ranije putovali van regiona. Međutim, ukoliko budete izabrani, moraćete da izvadite pasoš za samo putovanje.

Da li moram da imam diplome i nagrade da bih se prijavio/la na konkurs?

Ne. Ipak, kandidati koji ih imaju dobijaju prednost, što se pokazalo ključnim faktorom prilikom odabira kandidata na prethodnim konkursima. Takođe, biće uzete u obzir samo diplome i nagrade od šestog do osmog razreda osnovne škole, kao i diplome i nagrade stečene tokom srednje škole.

Da li moram da imam odličan uspeh u školi?

Ne. Međutim, iskustvo sa prethodnih konkursa je pokazalo da su u uži krug prolazili učenici sa minimalnim prosekom od 4,00.

Da li motivaciono pismo u prijavi mora da bude na engleskom?

Da. On će, između ostalog, služiti kao dokaz vašeg poznavanja engleskog jezika koje je neophodno za uspešno učestvovanje u aktivnostima predviđenim programom.

Da li prijavu mogu da pošaljem elektronskom poštom?

Ne. Prijave se šalju isključivo poštom na naznačenu adresu.

Da li moraju fotokopije svedočanstva i sertifikata da budu overene u sudu?

Ne. Nije potrebno da bilo koja dokumentacija bude overena u sudu ili u opštini.

Na kom jeziku će biti intervju?

Intervju će biti na engleskom jeziku.

Kada će putovanje biti održano?

Put za Finsku će se održati od 9. – 16. maja 2010. godine.
Put za Poljsku će se održati od 23. – 30. maja 2010. godine.

Da li mogu da dobijem opravdanje budući da se radi o školskoj nedelji?

Organizatori će svim odabranim učesnicima obezbediti uverenje o učešću u programu i opravdanje za izostanak iz škole.

Koje troškove pokrivaju organizatori?

Organizatori pokrivaju troškove dolaska na intervju (za učenike van Beograda), troškove dolaska na pripremni sastanak za putovanje (za učenike van Beograda), avionskih karata, smeštaja, hrane, troškove u vezi sa aktivnostima programa. Iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti da pokrijemo troškove dolaska đaka na aerodrom.

Ukoliko i dalje imam neka pitanja, gde mogu dobiti odgovor?

U koliko vam je potrebno pojašnjene ili imate neko pitanje na koje ovde nije odgovoreno, možete kontaktirati organizatore popunjavanjem formulara ispod ili putem telefona na  011/3286 986, svakog radnog dana u periodu od 12 do 15 časova.

Izvor: www.isac-fund.org/lat/konkurs2010-info.php