Home [konkursi] K O N K U R S ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA...

K O N K U R S ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA POSTERA I BANERA u sklopu regionalnog projekta za mlade

43
0

paint1FORUM MNE, u saradnji sa partnerima iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, objavljuje   K O N K U R S   ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA POSTERA I BANERA u sklopu regionalnog projekta za mlade   Pravo da se prijave na konkurs imaju svi mladi ljudi od 18 do 29 godina starosti uz uslov da ne poseduju formalno akreditovano obrazovanje u polju dizajna. Za najbolje idejno rešenje je obezbeđena i novčana nagrada.   Detaljnije uslove konkursa možete dobiti putem E-mail adrese marijana.rodic@czor.org , na web stranici www.czor.org , na broj telefona +381 21 66 21 601 , ili u prostorijama Centra za omladinski rad, Maksima Gorkog 42 u Novom Sadu.   Rok za podnošenje prijedloga je 8. mart 2010. godine, do 17h.

PRAVILA KONKURSA

 

 • Pravo da se prijave na konkurs imaju svi mladi ljudi od 18 do 29 godina starosti, uz uslov da ne poseduju formalno akreditovano obrazovanje u polju dizajna.

 • Idejna rešenja moraju biti originalna, tj. ne smeju biti korišćena ranije.

 • Idejna rešenja postera i banera potrebno je dostaviti u kolor i crno-beloj varijanti.

 • Idejno rešenje postera i banera treba da bude u nekom od sledećih grafičkih formata: JPG, TIF, EPS, AI, ili PDF).

 • Poster mora biti 50 sa 70 sa 250 tačaka rezolucije 1/1.

 • Baner mora biti 2m sa 1m i od 120 -170 tačaka rezolucije 1/1.

 • Nema ograničenja u broju rešenja sa kojima se konkuriše.

 • Komisija će dodeliti nagradu za najbolje idejno rešenje postera i banera – 500 €.

 • Forum MNE i partnerske organizacije zadržavaju pravo da pobedničko rešenje izmene ili dorade.

 • Forum MNE i partnerske organizacije zadržavaju pravo da ne izaberu nijedan rad, pa samim tim i ne dodele nagradu.

 • Svi učesnici konkursa biće direktno obavešteni o rezultatima konkursa.

 • Pobednik konkursa biće zamoljen da potpiše izjavu kojom potvrđuje da je rešenje originalno, u celini i u svim delovima, i da nijedan element rešenja nije tuđe vlasništvo zaštićeno autorskim pravima. Takođe, pobednik će biti zamoljen da potpiše i izjavu kojom se odriče autorskih prava na rešenje i dozvoljava Forumu MNE i partnerskim organizacijama da ga koriste bez ikakvih ograničenja.

 • Izbor najboljeg rešenja na konkursu izvršiće komisija koju će formirati Forum MNE sa partnerskim organizacijama.

 • Pravo učešća na konkursu, kao autori, nemaju zaposleni u Forumu MNE I partnerskim organizacijama, kao ni članovi komisije.

 • Forum MNE i partnerske organizacije neće prihvatiti radove koji promovišu religioznu, nacionalnu ili rasnu netrpeljivost i seksualnu diskriminaciju, kao i nepotpune i zakasnele predloge rešenja.

 

Predlozi rešenja se mogu isključivo putem mejla dostaviti na adresu: elvira.hb@forum-mne.com.

Za dodatne informacije o Forumu MNE, posetite naš sajt www.forum-mne.com , ili se informišite putem telefona +382 20 602 710.