Home [konkursi] JoinEU-SEE PROGRAM MOBILNOSTI STUDENATA I OSOBLJA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

JoinEU-SEE PROGRAM MOBILNOSTI STUDENATA I OSOBLJA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

52
0

vesti7Obaveštavamo studente i profesore Univerziteta u Novom Sadu da je Evropska komisija prihvatila novi projekat u okviru programa ERASMUS MUNDUS – External Cooperation Window pod nazivom „JoinEU-SEE“.

Vebsajt projekta: www.joineusee.eu
Novi konkursni rok za stipendije u školskoj 2010/11. godini je otvoren od 27. januara do 12. marta 2010. godine. Prema uslovima konkursa koje je propisala EACEA sve aktivnosti na projektu „JoinEU-SEE” mogu trajati najduže do kraja novembra 2012. godine.
Projekat „JoinEU-SEE“ obuhvata kako razmenu studenata i nastavnog osoblja u okviru ciljne grupe 1 (studenti i nastavnici UNS-a), tako i odlazak na neki od univerziteta, partnera u projektu, na celokupne master studije ili postdoktorske studije u okviru ciljne grupe 2 (bivši studenti UNS-a ili nekog univerziteta sa Zapadnog Balkana). Studenti i profesori sa svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu moći će da se prijavljuju za boravak isključivo na nekom od partnerskih univerziteta iz Evropske unije odnosno Turske (koja je članica Erasmus programa iako nije članica EU):

Zemlja
Univerzitet
Informacije
Austrija University of Graz (koordinator)
Finska University of Turku
Španija University of Granada
Turska Middle East Technical University – METU Brošura
Holandija University of Groningen
Belgija Catholic University Leuven
Letonija University of Latvia, Riga
Italija University of Bologna
Češka Masaryk University, Brno
Litvanija Vilnius University
Sa prostora Zapadnog Balkana osim Univerziteta u Novom Sadu učestvuju sledeći univerziteti: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Tirani i Univerzitet „Ćiril i Metodije“ u Skoplju.
NAPOMENE
Molimo sve kandidate da se sa programom upoznaju prvo preko sajta UNS-a i da detaljno pročitaju uputstva za CILJNU GRUPU 1.

Ako student poseduje dvojno državljanstvo, a samim tim i pasoš neke od zemalja koje ne spadaju zemlje Zapadnog Balkana, npr. Hrvatska, Mađarska i sl. ne može sa tim državljanstvom da aplicira, već samo sa srpskim pasošem! Kada dobije stipendiju može koristiti bilo koji pasoš za putovanje. Državljani Bosne i Hercegovine mogu da apliciraju kao studenti Univerziteta u Novom Sadu (ciljna grupa 1) sa pasošem BiH jer BiH spada u Zapadni Balkan.

U slučaju da kandidat nema svu neophodnu dokumentaciju, koju je neophodno zakačiti uz prijavu, u trenutku prijavljivanja (npr. nisu još stekli diplomu, položili TOEFL ispit i sl.), potrebno je da u prijavi zakači izjavu (Statement) kojom objašnjava svoj trenutni status i navodi vremenski okvir do kada će nedostajući dokument dobiti. Savetujemo studentima da u vezi sa ovim kontaktiraju potencijalne univerzitete domaćine radi saveta.

PREUZMITE UPUTSTVA ZA CILJNU GRUPU 1


Uputstvo za studente UNS-a
Uputstvo za nastavno osoblje UNS-a

PREUZMITE MODELE DOKUMENATA


Kako se interne procedure na Univerzitetu u Novom Sadu razlikuju od procedura na evropskim univerzitetima molimo sve kandidate da sa ove stranice preuzmu modele ugovora o učenju, plana rada za doktorante, postdoktorante i osoblje.

Model ugovora o učenju možete preuzeti ovde.
Model plana rada za doktorske studije možete preuzeti ovde
Model plana rada za postdoktorante i osoblje možete preuzeti ovde

Preklapanje sa projektom BASILEUS


Za studente: Studenti istovremeno mogu konkurisati i u BASILEUS-u i JoinEU-SEE programu, ali u slučaju da budu prihavćeni za oba programa moraju se odlučiti za jedan od njih. Studenti koji su već dobili BASILEUS stipendiju mogu se prijaviti za učešće u JoinEU-SEE programu ali NE NA ISTOM NIVOU STUDIJA.
Za nastavno i nenastavno osoblje: Nastavno i nenastavno osoblje koje je već bilo na razmeni u okviru BASILEUS-a može se prijaviti za učešće na JoinEU-SEE programu, ali ne u istoj školskoj godini.
SVI KANDIDATI MORAJU NAVESTI U SVOJOJ PRIJAVI DA LI SU SE ISTOVREMENO PRIJAVILI I ZA BASILEUS PROJEKAT KAO I TO DA LI SU PRETHODNO BILI STIPENDISTI U NEKOM OD PROGRAMA KOJE FINANSIRA EU (UKLJUČUJUĆI I BASILEUS)!

Za razliku od programa Basileus, program Join EU-SEE zahteva od svih studenata koji idu na razmenu da već u toku prijave unesu popunjen ugovor o učenju – spisak predmeta koje planiraju da pohađaju. Važno je napomenuti, da ova aktivnost zahteva podršku akademskog koordinatora, tj. profesora koji studentu daje pismo preporuke. Ugovor o učenju mora biti potpisan od strane departmana i dekana odnosno prodekana na fakultetu.
Model plana rada za nastavno i nenastavno osoblje mora biti potpisan od strane departmana i dekana odnosno prodekana fakultetu.

Napomena o potvrdi o znanju jezika
Koordinator projekta JoinEu-See (Univerzitet u Gracu), preporučuje studentima koji nemaju sertifikat o znanju jezika, koji je potreban za prijavu, da urade test u privatnim školama jezika ili TOEFL test, u zavisnosti od zahteva univerziteta koji su izabrali.
Studenti bi trebalo da provere sa univerzitetom koji su odabrali kakva potvrda o znanju jezika se od njih traži. (npr. neki univerziteti traže da student prilikom prijave dostavi sertfikat o znanju jezika TOEFL, dok drugi prihvataju bilo koji sertifikat o znanju jezika).

KONTAKT OSOBE za program JoinEU-SEE:
Dubravka Gavrančić (iro@uns.ac.rs) i Miloš Milutinović (iro@uns.ac.rs)
PRIJAVLJIVANJE NA MEJLING LISTU:
Ukoliko ste zainteresovani da primate informacije o ovom  konkursu, ali i drugim stipendijama i događajima koje organizuje Kancelarija za međunarodnu saradnju, pošaljite mejl na natasa_nikolic@uns.ac.rs.
U „Subject” mejla upišite „Prijava na mejling listu” i obavezno navedite sledeće podatke:
– Ime i prezime
– Fakultet odnosno smer
– Godina studija (ako ste završili studije godina završetka)