Home [treninzi] Konkurs za upis II generacije studenata i studentkinja na Univerzitet Socijaldemokratije

Konkurs za upis II generacije studenata i studentkinja na Univerzitet Socijaldemokratije

75
0
mladi22Centar za studije socijalne demokratije u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert upisuje II generaciju studenata i studentkinja na Univerzitet Socijaldemokratije (UNISD). UNISD je jednogodišnji kurs o levim ideologijama, namenjen je mladim političarima/kama, aktivistima/kinjama građanskog društva, univerzitetskim studentima/kinjama i novinarima/kama. Naši predavači/ce su društveno angažovani profesori/ke iz Srbije i Evropske Unije, aktivisti/kinje za ljudska prava i predstavnici/ce socijaldemokratskih političkih partija. Programom UNISDa su obuhvaćene sledeće teme:

Klasične i savremene ideologije, Istorijat levih ideja, Razvoj demokratije i demokratskih institucija i njihov značaj za socijaldemokratiju, Istorijat levice u Srbiji: počeci, antifašizam, Socijaldemokratija i praktične politike, Ključne vrednosti, različite struje i kritika socijalizma, Država blagostanja, Kejnzijanizam, Istorija razvoja Evropske Unije i proces integracije Zapadnog Balkana u EU, Decentralizacija, Radnička prava i sindikati, Korupcija,monopoli i političke partije.

Nastava na UNISDu traje devet meseci (mart – novembar 2010). Predavanja će biti organizovana jednom nedeljno u trajanju od tri sata. Predavanja se održavaju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. U okviru UNISDa učesnici/ce će prisustvovati i seminaru o političkim veštinama.
______________________________

ZA PRIJAVU na UNISD potrebno je da poslati:

1) Motivaciono pismo (u kojem ćete sažeto izložiti plan svog društvenog angažovanja u budućnosti, motiv za učešće na UNISDu, kao i iskustvo koje Vas, po Vašem mišljenju, kvalifikuje za polaznika/cu UNISDa);
2) Popunjen aplikacioni formular (http://www.4shared.com/file/223687885/44802a2c/Formular_za_prijavu.html )
3) Pismo preporuke ( iz Vaše organizacije, političke partije ili od Vašeg poslodavca).

Molimo Vas da popunjen formular zajedno sa motivacionim pismom i preporukom pošaljete do
5. marta 2010. u 17h na mail univerzitetsocijaldemokratije@gmail.com.
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone 011/3343-465 i 063/8869-836