Home [konkursi] Konkurs Univerziteta za najbolji studentski rad

Konkurs Univerziteta za najbolji studentski rad

63
0

work2U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, Beogradski Univerzitet je raspisao konkurs za najbolji studentski rad. Radi podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih osnovnih akademskih i diplomskih akademskih studija, kao i studentima osnovnih studija započetih po propisima koji su važili do donošenja Zakona o visokom obrazovanju, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj tekuće godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju nepotpisani, sa šifrom Nikodić Dušanki, šalter 1, Studentska služba.

Izvor: Studentski svet