Home [njuz] KAKO DO SREDSTAVA IZ FONDA „MLADI U AKCIJI” EVROPSKE UNIJE?

KAKO DO SREDSTAVA IZ FONDA „MLADI U AKCIJI” EVROPSKE UNIJE?

38
0

foto3Grupa “Hajde da…” iz Beograda, kao zvanično imenovana Kontakt tačka za Program Evropske unije „Mladi u akciji”, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, pokrenula je projekat koji ima za cilj podizanje kapaciteta regionalnih i lokalnih kancelarija za mlade, kao i omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima iz Srbije, kako bi u što većoj meri i na što kvalitetniji način uzeli učešće u Programu i koristili sredstva iz ovog fonda.

Ovaj projekt obuhvata sledeće aktivnosti:

  • U martu će u Ministarstvu omladine i sporta biti održana jednodnevna obuka za predstavnike/ ce regionalnih i lokalnih kancelarija za mlade, pod imenom „EU fond ‘Mladi u akciji’ kao alatka za implementaciju Nacionalne strategije  za mlade”
  •  U aprilu će početi četvoromesečni mentorski program za podršku u apliciranju za fond „Mladi u akciji”. Ovaj program će činiti trening kurs i pružanje individualne podrške u pisanju i pripremanju projekata za junski i septembarski rok – koji postoje u okviru Programa MuA. Ciljnu grupu čine zaposleni/e u kancelarijama za mlade, aktivisti/kinje organizacija koje rade sa mladima i omladinskih NVO iz cele Srbije.
  • U toku maja, juna i jula biće održane 4 lokalne obuke, čiji je cilj unapređenje znanja, veština i motivacije zaposlenih u kancelarijama za mlade, te aktivista/kinja omladinskih udruženja i udruženja koja rade sa mladima u lokalnim sredinama, za razvoj projekata u okviru Programa MuA.

 

Sve aktivnosti će biti otvorene za prijavljivanje! Kako biste bili blagovremeno informisani o načinima apliciranja i rokovima, prijavite se na mailing listu na adresi http://www.mladiuak ciji.rs/newslettersingin. php i/ili redovno posećujte Internet stranu Grupe „Hajde da…” na adresi: www.hajdeda. org.rs .