Počinje drugi semestar u školi “Politička komunikacija i socijaldemokratija”

0
SHARE

film4Počinje prijava za drugi semestar u školi “Politička komunikacija i socijaldemokratija”. Svi stari đaci se mogu prijaviti za neki od modula koji nisu slušali na dragoslav.danilovic@cmv.org.rs do 22. februara. Od ovog semestra uvodimo i novi modul “Politika životne sredine. Još jednom da naznačimo da sada nema novog konkursa, nastavu u drugom semestru mogu slušati samo oni koji su već primljeni u školu.

Moduli u Školi “Politička komunikacija i socijaldemokratija”

Politika životne sredine

Modul “Politika životne sredine“ je novi modul u školi Politička komunikacija i socijaldemokratija.Cilj nam je da polaznicima i polaznicama ovog modula omogućimo sticanje naprednih znanja iz oblasti očuvanja i oporavka životne sredine i održivog razvoja, koja će kasnije moći da primene u svom aktivističkom radu. Motiv za uvođenje novog modula je potreba da se u Srbiji na polju životne sredine naprave prvi pravi i neodložni koraci koji će voditi prevazilaženju problema i veoma nizak nivo informisanosti, kako političkih partija i njihovih lidera, tako i šire zajednice.

Savremena socijaldemokratija:

Tokom ovog kursa polaznici i polaznice će biti u prilici da se upoznaju sa počecima i razvojem socijaldemokratskih ideja, vrednostima za koje se ona zalaže i položajem savremene socijaldemokratije kod nas i u svetu. Metodologija rada je kombinovana i sastoji se od predavanja i radionica, u zavisnosti od teme. Predavači i treneri su profesori beogradskog univerziteta i aktivisti levo orijentisanih političkih stranaka i nevladinih organizacija.

Politički marketing:

Upoznaćete se sa principima političkog marketinga i kampanje kroz tematski definisana predavanja, kao što su: Razvoj političkog marketinga i razlike između političkog i izbornog marketinga, Organizacija izbornog štaba, Izborni marketing u svetu i kod nas, Promotivna sredstva (bilbord, letak, plakat…), Personalni politički marketing, itd. Predavači su Prvoslav S. Plavšić i Dušan Stojanović

Javni nastup:

Kroz praktičan rad i vežbe, usavršićete svoje sposobnosti nastupanja u javnosti, sa posebnim akcentom na potrebe političkog angažovanja. Metodologija predavanja je bazirana na radionicama i radu ispred kamere. Od Osnova javnog nastupanja, Tehnika disanja, Umetnosti dijaloga do Intervjua, Tribine, Konferencije za štampu… Predavači su Neda Arnerić i Goran Bukilić

Veštine komunikacije:

Putem komunikacijskih zadataka i vežbi, bolje ćete razumeti principe i uzročno-posledičnu vezu elemenata dobre komunikacije među ljudima. Predavanja su radioničarskog tipa. Predavačica je Dragana Koruga.

Pored ovih modula, u okviru školice postoje i drugi kursevi koje organizujemo u zavisnosti od broja zainteresovanih đaka i trenutnih finansijskih mogućnosti, tako da je povremeno moguće pohađati i Standarde politike za mlade, Nenasilno rešavanje sukoba, Predrasude: ni crno ni belo, itd.

Upoznaćete se sa principima političkog marketinga i kampanje kroz tematski definisana predavanja, kao što su: Razvoj političkog marketinga i razlike između političkog i izbornog marketinga, Organizacija izbornog štaba, Izborni marketing u svetu i kod nas, Promotivna sredstva (bilbord, letak, plakat…), Personalni politički marketing, itd. Predavači su Prvoslav S. Plavšić i Dušan Stojanović

Javni nastup:

Kroz praktičan rad i vežbe, usavršićete svoje sposobnosti nastupanja u javnosti, sa posebnim akcentom na potrebe političkog angažovanja. Metodologija predavanja je bazirana na radionicama i radu ispred kamere. Od Osnova javnog nastupanja, Tehnika disanja, Umetnosti dijaloga do Intervjua, Tribine, Konferencije za štampu… Predavači su Neda Arnerić i Goran Bukilić

Veštine komunikacije:

Putem komunikacijskih zadataka i vežbi, bolje ćete razumeti principe i uzročno-posledičnu vezu elemenata dobre komunikacije među ljudima. Predavanja su radioničarskog tipa. Predavačica je Dragana Koruga.

Pored ovih modula, u okviru školice postoje i drugi kursevi koje organizujemo u zavisnosti od broja zainteresovanih đaka i trenutnih finansijskih mogućnosti, tako da je povremeno moguće pohađati i Standarde politike za mlade, Nenasilno rešavanje sukoba, Predrasude: ni crno ni belo, itd.