IOM konkurs za mini projekte namenjen neformalnim grupama mladih i omladinskim neprofitnim organizac

0
SHARE

 Ciljevi javnog poziva za podnošenje predloga projekata
SHAPE projekat koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Italije a sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i sa lokalnim samoupravama u ciljnim opštinama upućuje javni poziv neformalnim grupama mladih ili neprofitnim lokalnim omladinskim organizacijama da podnesu predloge miniprojekata fokusiranih na pružanje direktne podrškeučešću mladih u društvenom i kulturnom životu njihove lokalne zajednice.
Kriterijumi za podnošenje predloga projekta
Prioritet IOM-ovog SHAPE projekta su projekti koji
– pružaju direktnu podršku društvenom i kulturnom životu mladih,
– promovišu kulturnu i istorijsku baštinu i prirodne lepote na lokalnom nivou
– teže međuetničkom pristupu i jačaju mreže mladih na lokalnom nivou (izgradnja kapaciteta)
– promovišu sprečavanje odliva mozgova
– fokusiraju se na mlade iz ruralnih oblasti, ili
– uključuju nacionalne, etničke, društvene i seksualne manjine ili druge manjinske grupe, ili
– imaju za cilj pružanje podrške angažovanju u kancelarijama za mlade u smislu društvenih i kulturnih aktivnosti, ili
– se u formi kampanje bave gore pomenutim pitanjima.

Ciljna grupa Ciljna grupa projekta su mladi od 15 do 25 godina. Region Sledeće opštine su kvalifikovane za podnošenje predloga projekata: Subotica, Nova Crnja, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Kragujevac, Svilajnac, Pirot, Sokobanja, Užice i Ivanjica.

Opšti kriterijumi
Projekat ima za cilj da podrži društveno-kulturni život mladih, bez obzira na pol, veroispovest, nacionalnost, ekonomsku situaciju i pripadnost određenoj društvenoj grupi.

Projekat bi trebalo da:
– pruži veštine i znanja mladim ljudima, tako da oni postanu građani koji su društveno angažovani i kritički razmišljaju; ili
– ukazuje na koje sve načine mladi mogu da se uključe u procese razvoja lokalnih zajednica; ili
– ohrabruje i osnažuje mlade da pokazuju inicijativu; ili
– otvara nove mogućnosti za volontiranje; ili
– obuhvata kampanje ili kulturne aktivnosti koje doprinose jačanju građanskog društva

Osnovni preduslov je odgovarajuća i transparentna upotreba finansijskih sredstava.

Projekti moraju biti prilagođeni specifičnim potrebama mladih na lokalnom nivou. Mladi treba da igraju aktivnu ulogu u projektu. U skladu sa tim, oni treba da aktivno učestvuju u planiranju i sprovođenju projekta.

Predloge projekata isključivo slati u elektronskoj verziji putem mail-a na: iombeograd@iom.int prema aplikacionom formularu koji se moze preuzeti sa projektne web stranice www.iomyouth.rs

Proces selekcije
Procedura selekcije će se obavljati na dva nivoa za projekte malog obima u ciljnim opštinama:

Predselekcija
Strčni tim će proveriti sve prijave predloga projekata koje stignu u IOM u okviru datog roka i napraviće uži izbor. Stručni tim će se sastojati od predstavnika lokalne samouprave, IOM eksperta i predstavnika lokalne kancelarije za mlade.

Finalna selekcija
Komisija za selekciju će proveriti sve prijave predloga projekata koje su ušle u uži izbor i doneće konačnu odluku o tome koji će projekti biti odobreni za finansiranje.
Komisiju će činiti predstavnik donator- kancelarija Italijanske kooperacije u Beogradu, predstavnik sektora za omladinu Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i predstavnik IOM Misije u Srbiji. Komisija će odabrati po jedan (1) projekat malog obima koji će biti finansiran u svakoj ciljnoj opštini.

Finansijski i pravni kriterijumi

Opšti kriterijumi
Finansijska sredstva koja če se dodeljivati po projektu treba da budu u visini od 80 000 do 140 000 dinara. IOM će naročitu prednost dati projektima koje kofinansiraju drugi lokalni sponzori. Budžet predloga projekta treba sastaviti u dinarima. Projekciju troškova je potrebno predstaviti dovoljno izbalansirano i detaljno tako da projekat bude prepoznatljiv, jasan i proverljiv. Nabavka tehničke opreme neće biti prihvaćena za finansiranje.

Trajanje podrške
Projekat može najduže da traje 6 meseci. Projekat bi trebalo da počne u periodu između aprila i maja 2010. godine.

Ko može da podnese predlog projekta?
Sve neprofitne organizacije i neformalne grupe mladih imaju pravo da podnesu predlog projekta.

Ugovaranje i finansiranje
Ukoliko je predlog projekta odobren za finansiranje, podnosilac predloga projekta će dobiti ugovor o saradnji u kome će biti eksplicitno izražena sva prava i obaveze koje je potrebno ispoštovati prilikom saradnje sa IOM-om i lokalnom samoupravom. Sporazum o isplati koji se potpisuje nakon potpisivanja ugovora o saradnji obično podrazumeva mesčnu isplatu finansijskih sredstava.

Izveštaji
Finalni izveštaj se podnosi po isteku perioda finansiranja. Pitanja od važnosti će detaljnije biti regulisana u ugovoru o saradnji.

Dodatne informacije o konkursu
Svi potencijalni podnosioci projekta imaće na raspolaganju 10 radnih dana od objavljivanja konkursa da postave pitanja i dobiju dodatne informacije, tj. do 29. januara 2010 od 15.00- 17.00 na telefon 011-382 1703.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti
Predlog projekta treba sastaviti na osnovu prijavnog formulara na srpskom ili engleskom jeziku.
Rok za podnošenje prijava je 15 Februar 2010 u 16.00h.
IOM će o narednim koracima obavestiti isključivo podnosioce predloga projekta koji su ušli u uži izbor.