Traže se padobranci

0
SHARE

 Specijalna brigada raspisala je konkurs za prijem profesionalnih podoficira Vojske Srbije na selektivnu obuku za padobrance, navodi se u konkursu u najnovijem broju vojnog magazina "Odbrana".

Uz opšte uslove, od kandidata se traži da nisu stariji od 28 godina, da su on i članovi uže porodice – žena i deca državljani Srbije, da su u Vojsci najmanje dve godine, da nemaju negativnih službenih ocena i da su im poslednje dve službene ocene najmanje "vrlo dobar".

Od kandidata se traži i da su psihofizički zdravi i sposobni za rad u jedinicama Specijalne brigade, što će biti utvrđeno nalazom nadležne vojno lekarske komisije, psihološkim testom za obavljanje padobranske službe, da su plivači…

Kandidati koji budu zdravstveno sposobni za padobrance i ispunjavaju sve uslove konkursa dolaze na selektivnu obuku – privremeni rad u Specijalnu brigadu u Pančevu.

Selektivna obuka planirana je od 29.marta do 25. juna 2010. godine, a zaintersovani mogu prijaviti do 15. februara , navodi se u konkursu.

Specijalna brigada je elitna jedinica Vojske Srbije, s tradicijom protivdiverzantskih, protivteroristuičkih, izviđačkih, padobranskih i ronilačkih sastava.

Komandant Specijalne brigade je brigadni general Ilija Todorov, komanda je smeštena u Pančevu a jedinice su stacionirane u Nišu i Pančevu.

Specijalna brigada je formirana 29. septembra 2006. a nastala je preformiranjem i objedinjavanjem 72 specijalne brigade, 63. padobranske brigade i delova 82. Pomorskog centra i Protivterorističkog odreda "Kobre".

(Tanjug)