Home omladinska politika Ministarka predložila širok konsultativni proces u vezi sa zakonskom regulativom o mladima

Ministarka predložila širok konsultativni proces u vezi sa zakonskom regulativom o mladima

47
0

 Na petom sastanku u procesu izrade zakonske regulative o mladima održanog u četvrtak, 14. januara 2010. godine u Palati Srbija, ministarka Snežana Samardžić Marković navela je argumente zbog kojih predlaže širok konsultativni proces u izradi zakona, po ugledu na dobra iskustva iz procesa stvaranja Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije usvojene 2008. godine, koji je preporučen od strane zvaničnih stručnjaka Evropske unije.  
Prvi razlog za široki konsultativni proces, kako ministarka Samardžić Marković ističe, je da se dobije povratna informacija sa lokalnog nivoa – da se čuju želje mladih, ali i da sami shvate šta su izazovi i prepreke administracije. Drugi razlog je da mladi informišu i da znaju da zakoni nisu samo apstraktni, već da i oni mogu učestvovati u njihovoj izradi i da se na taj način obezbedi njihova participacija. Treći razlog je taj što se putem širokog konsultativnog procesa mogu postaviti evropski standardi u transparentnosti izrade zakona. Ministarka je i dodala da je zadatak radne grupe da definiše teme o kojima će se diskutovati u širem konsultativnom procesu.  
 
Plan Ministarstva omladine i sporta je da nakon definisanja tema krene u širi konsultativni proces, koji podrazumeva uključivanje predstavnika mladih, kancelarija za mlade, udruženja građana, ali i relevantnih institucija i medija tokom celog procesa izrade nacrta zakona.