Home [konkursi] “Kampus Europa”

“Kampus Europa”

38
0

 Studenti Novosadskog univerziteta imaju priliku da se prijave na konkurs i provedu sledeću akademsku godinu na nekom od 18 evropskih partnerskih univerziteta. Konkurs se organizuje kao deo Međunarodnog programa mobilnosti studenata “Kampus Europa”. Među partnerskim zemljama su, između ostalih, Španija, Portugal, Italija, Francuska, Nemačka, Austrija, Poljska, Luksemburga i Finska. Novosadski univerzitet je jedini u zemlji koji učestvuje u ovom programu, a do sada je oko 50 novosadskih akademaca prošlo kroz ovaj program, dok je za to vreme na fakultetima u Novom Sadu boravilo 25 studenata iz cele Evrope. Ove godine, konkurs je otvoren za studente fizike, biohemije, biologije i ekologije, turizma i hotelijerstva, nemačkog i romanskih jezika, inženjerstva, prava i medicine. Svi kandidati moraju da imaju prosečnu ocenu iznad 8, da odlično govore engleski jezik i da budu spremni da tokom boravka na razmeni nauče jezik zemlje domaćina. Troškove studenata s prosečnom ocenom iznad 9 snosi Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, dok ostali učesnici sami finansiraju boravak.
Konkurs je otvoren do 28. februara, a svi detalji o uslovima konkursa mogu se pogledati na sajtu Novosadskog univerziteta, na adresi www.ns.ac.yu .