Home [konkursi] .APPLICATION FOR SMALL GRANTS INITIATIVES PROJECT PROPOSAL SOLICITATION ON GLOBAL WOMEN’S ISSUES

.APPLICATION FOR SMALL GRANTS INITIATIVES PROJECT PROPOSAL SOLICITATION ON GLOBAL WOMEN’S ISSUES

70
0

 U prilogu se nalazi aplikacija kao i osnovna pravila administriranja novoga programa Američke vlade, a odnosi se na podršku u realizaciji projekata globalne inicijative sa fokusom na zene iz oblasti obrazovanja, klimatskih promjena, nasilja u porodici, razvoja demokratije i ucesca zena u politici, reforme pravnog sistema, ekonomske mogucnosti za zene.

Ukoliko ste zainteresirani da aplicirate pažljivo pročitajte uputstvo.
Projekat ne bi trebao da bude duži od 6 kucanih stranica i treba da se dostavi na Engleskom jeziku.
Posebnu pažnju treba posvetiti opisu problema, navesti planirane programske aktivnosti uključujući očekivane rezultate i kako se oni mogu mjeriti.
Budžet ne smije preći USD 100,000.

Rok za dostavu projekata je Januar 29, 2010. godine.

Više informacija u prilogu.

 – attach_pozivi_konkursi_4300_2.doc

 – attach_pozivi_konkursi_4300_1.doc