Home [stipendije] Konkurs za stipendije iz Fonda „Akademik Dragoslav”

Konkurs za stipendije iz Fonda „Akademik Dragoslav”

43
0

 Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici srednjih škola (osim učenika prvog razreda) koji imaju prosečnu ocenu 5,00 i koji su tokom prethodne školske godine bili nosioci prve, druge ili treće nagrade na međunarodnom ili republičkom (državnom) takmičenju iz nastavnih predmeta i disciplina koje propisuje nadležno Ministarstvo Republike Srbije. Uz prijavu učesnici konkursa dostavljaju:

  • uverenje o redovnom školovanju
  • uverenje o prosečnoj oceni u prethodnim školskim godinama 
  • dokaz o osvojenim nagradama na takmičenjima
  • uverenje o prebivalištu na teritoriji grada Kragujevca (uverenje MUPa).

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Večernje novosti" i nedeljnom listu Nedeljne novine "Kragujevačke" odnosno 26. decembar 2009.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili neposredno (kancelarija 217), na adresu:

Gradska uprava za obrazovanje, kulturu, informisanje, sport i omladinu,
Trg slobode 6r. 3,
Kragujevac.

Kontakt telefon za sve informacije: 034/306-270.

Izvor infostud