Izradi LOGO AMRESa i osvoji LAP TOP

0

laptopUniverziteti u Beogradu, Novom Sadu, Nisu i Kragujevcu ispred Akademske mreže Srbije raspisuju KONKURS
za izradu zaštitnog znaka i logotipa Akademske mreže Srbije .Akademska mreža Srbije (AMRES) je najsavremenija računarska mreža Internet tipa u našoj zemlji sa aspekta primenjenih kapaciteta i tehnologija.

Na AMRES je permanentno povezano preko 130 naučno-istraživačkih i obrazovanih institucija u Srbiji sa preko 100.000 aktivnih korisnika, koji Internet servise ostvaruju besplatno. Ujedno je AMRES i najznačajniji resurs naučno-istraživackog i obrazovnog rada.

Sponzor konkursa Tehnicom Computers dodeljuje sledeće nagrade:
– Lap Top računar visokih performansi
– Kolor laserski štampač
– Digitalni foto aparat

Konkurs je javan i anoniman. Pravo učešća imaju isključivo fizička lica, pojedinci ili grupe autora, koji na konkurs mogu poslati više rešenja.
Osobe uključene u organizaciju konkursa ne mogu u njemu učestvovati.

Konkursno rešenje obuhvata:
– zaštitni znak i logotip: AMRES
– kolor i crno-bela verzija rešenja
– test umanjenja

Konkursno rešenje dostaviti:
– na listovima A4 formata
– na CD-u (EPS i TIFF 300dpi, CMYK)

Uz rad priložiti i kratko tekstualno obrazloženje rada (do 300 reci) na zasebnom listu A4  formata i na CD-u (MS Word, PDF). Konkursni radovi moraju biti potpisani šifrom i to u donjem desnom uglu listova A4 i na CD-u. Podatke o autorima dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj se takođe nalazi šifra rada.

Navesti sledeće podatke o autoru:

– ime autora (autorskog tima)
– adresa
– telefon
– mobilni telefon
– e-mail adresa

Radove dostaviti na adresu:
Računarski centar Univerziteta u Beogradu
Kumanovska bb
11000 Beograd

Na omotu naznačiti:
"Za konkurs zaštitnog znaka i logotipa Akademske mreže Srbije – NE OTVARATI"

Radovi se dostavljaju lično ili poštom. Rok za dostavu radova je 15.06.2007. godine.

U konkurenciji će se naći radovi koji pristignu u Računarski centar Univerziteta u Beogradu u naznačenom roku ili imaju poštanski žig koji potvrduje da je rad poslat do naznačenog roka. Radovi koji ne ispunjavaju navedene uslove neće se uzimati u obzir. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Akademske mreže Srbije, najkasnije do 30.6.2007. godine. Autor nagrađenog rada obavezuje se da izradi grafičku knjigu standarda koja podrazumeva: varijante zaštitnog znaka i logotipa, primenu zaštitnog znaka i logotipa na poslovnim papirima, konsultacije za izradu veb sajta.

Nagrade se dodeljuju na otvaranju izložbe radova pristiglih na konkurs za logo AMRES-a.

Za dodatne informacije o uslovima konkursa obratite se Nadi Mijatovic, PR-u AMRES-a na tel. (011) 3031 257 i 3031 258. e-mail.

Rok za konkurisanje : 15.06.2007.

nada.mijatovic@rcub.bg.ac.yu
http://www.amres.ac.yu/

Previous articleZalepi svog HEROJA-dan pre roka
Next articleSa „sive” na „belu” listu