Home [stipendije] KONKURS za jednogodišnje poslediplomske studije (Mphil I LLM Law) na...

KONKURS za jednogodišnje poslediplomske studije (Mphil I LLM Law) na Univerzitetu Kembridž

97
0

 Beogradska otvorena škola u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, United Kingdom Foreign and Commonwealth Office (FCO) i Cambridge Overseas Trust raspisuje
KONKURS  za jednogodišnje poslediplomske studije (Mphil I LLM Law) na Univerzitetu Kembridž za akademsku 2010/2011 godinu Stipendije omogućavaju izuzetnim studentima iz Srbije jednogodišnje poslediplomske studije na Univerzitetu Kembridž (Mphil i LLM Law), iz sledećih oblasti:

kriminologija,
studije upravljanja procesom razvoja,
obrazovanje,
engleski jezik i primenjena lingvistika,
istorija,
istorija i filozofija nauke,  sociologije, medicine
međunarodni odnosi,
menadžment,
pravo, (rok za prijavu za Univerzitet u Kembridžu je istekao 1. decembra 2009., ali ukoliko su se prijavili i dalje mogu da se prijave za stipendiju do naznačenog roka)
filozofija,
politička filozofija i istorija ideja,
socijalna antropologija.

USLOVI KONKURSA:

Za stipendije mogu konkurisati lica, stalno nastanjena u Srbiji, sa odličnim akademskim uspehom i odličnim znanjem engleskog jezika. Stipendija pokriva sve troškove školarine, troškove boravka i povratnu avionsku kartu. Kandidati koji prođu prvi krug selekcije polažu test engleskog jezika (IELTS ili TOEFL).
Svi kandidati su OBAVEZNI da popune Graduate Admission and Scholarship Application Form (GRADSAF), do 15. januara 2010. (ili ranije ako je rok za kurs na koji apliciraju pre ovog datuma). Formular se može naći na sajtu Univerziteta Kembridž i na sajtu Beogradske otvorene škole. Ovaj formular se mora poslati do navedenog datuma na adresu Univerziteta u Kembridžu.  Kandidati su takođe OBAVEZNI da popune OSI Scholarship Application Form i da ga posalju, zajedno sa svim ostalim potrebnim dokumentima, na adresu Beogradske otvorene škole do 1. februara 2010. Uz taj formular potrebno je priložiti i jednu kopiju GRADSAF formulara koji je poslat Univerzitetu u Kembridžu.

Obrasci za prijavu:

GRADSAF
Prijavni formular  za stipendiju
Smernice i uputstva
Formular  za samoprocenu ispunjenosti uslova za stipendiju

Kandidati koji žele da konkurišu za OSI/FCO Chevening/University of Cambridge stipendiju OBAVEZNI SU da SVE aplikacije, kao i ostala potrebna dokumenta, donesu ili pošalju do 1. februara 2010. na adresu: Beogradska otvorena škola, Masarikova 5/16, 11 000 Beograd. Sve informacije možete dobiti putem telefona     +381 11 30 61 371 ili mejlom na ena@bos.rs

Korisni linkovi:

Funding: http://www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus/funding/
Graduate prospectus: http://www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus/
Language requirements: http://www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus/applying/entry.html