Mladi u pokretu

0
SHARE

 Zaječarska inicijativa i Nacionalna zadužbina za demokratiju vas pozivaju da se prijavite na program donacija „Mladi u pokretu “.
Cilj programa „MLADI U POKRETU“ je da se podstaknu mladi ljudi da stvaraju pozitivne promene u svojim zajednicama.

Želja je da se kroz ovaj program utiče na:

• Podizanje svesti javnosti i donosioca odluka o postojećim potrebama i problemima sa kojima se mladi suočavaju u lokalnoj zajednici;

• Iniciranje adekvatnih rešenja za uočene potrebe i probleme mladih ljudi;

• Rešavanje konkretnih problema mladih u lokalnim zajednicama kroz jednokratne akcije.

Za program „MLADI U POKRETU“ mogu konkurisati Đački parlamenti svih srednjih škola sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo.Dva ili više parlamenata iz jedne opštine mogu zajedno konkurisati za dobijanje sredstava, pri čemu je neophodno da jedan parlament bude nosilac akcije, a drugi partneri.

Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 500 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Ova finansijska sredstva neće biti uplaćena na račun škola, već će Zaječarska inicijativa administrirati budžete odobrenih akcija.

Planirano trajanje akcija je do 2 meseca.


Krajnji rok za konkurisanje je 15. decembar 2009. godine.

Prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Proces razmatranja prijava trajaće najviše 15 dana od datuma zatvaranja konkursa. Parlamenti moraju da podnesu sopstveni predlog akcije u obliku prijavnog formulara koji se može naći na web prezentaciji www.mladi.zainicijativa.org. Formular mora biti popunjen na srpskom jeziku, elektronski ili ručno.

Prijave se dostavljaju

elektronskim putem (mladi@zainicijativa.org),

regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar)

ili lično (Nikole Pašića 68 / 17, 19 000 Zaječar).

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti asistentu na programu Ivani Konić (ivanak@zainicijativa.org ili 019 440 224).

Izvor:Mingl