Sve bolja prolaznost studenata po Bolonji

0
SHARE

 Studenti Novosadskog univerziteta koji studiraju prema Bolonjskoj deklaraciji posle tri godine sprovođenja tog dokumenta beleže bolju prolaznost nego prve generacije. Na osnovu prikupljenih podataka, najveći uspeh u prošloj školskoj godini imali su studenti prve godine Akademije umetnosti, gde je više od 77 odsto položilo sve ispite i ostvarilo 60 ESPB bodova neophodnih za upis u narednu godinu.

Prikupljanje podataka o prolaznosti je izvršeno na svim fakultetima u Srbiji, kako bi se znao tačan broj studenata čije se školovanje finansira iz državnog budžeta, kao i zbog samovrednovanja fakulteta i unapređivanja nastave.
Prolaznost prve generacije, upisane 2006/2007 godine bila je 68 odsto, sledeće godine svega 63 odsto, ali je treća generacija studenata koji se školuju po bolonjskom sistemu bodovanja ostvarila prolaznost od čak 77,79 odsto. Prorektor za nastavu na Novosadskom univerzitetu Milan Simić, kaže za „24 sata“ da ovako dobri rezultati govore da su se studenti „zaista uozbiljili’’ i da uz redovne odlaske na predavanja, vežbe i kvalitetan rad „mogu da ispune postavljene uslove’’.
– Podaci govore i o tome da je najveći uspeh postignut na onim fakultetima gde se radi pojedinačno ili u manjim grupama. Inače, zakonom propisan broj bodova za prelaz u narednu godinu studija je 60, ali je Ministarstvo prosvete svake godine korigovalo uslove i smanjivalo tu cifru na 40, 42, pa 48 bodova. Tokom protekle školske godine petina brucoša je stekla manje od propisanog minimuma, dok je prolaznost na drugoj i trećoj godini bila 60, odnosno 50 odsto – kaže Simić.
Posle Akademije umetnosti, najbolji prolaz imaju Pedagoški fakultet u Somboru, Ekonomski i Medicinski fakultet. Sa nešto više od polovine studenata koji su sakupili dovoljno bodova za korigovani zakonski minimum, na poslednjem mestu te liste je zrenjaninski Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“. Ipak, kako napominju na Univerzitetu, rezultati se svakako razlikuju unutar fakulteta, posebno kada je reč o fakultetima sa većom raznolikošću i različitom strukturom studijskih programa.

Prolaznost brucoša u školskoj 2008/2009
Fakultet Više od 60 bodova
Akademija umetnosti 78%
Pedagoški 64%
Ekonomski 44%
Medicinski 43%
Prirodno-matematički 40%
Učiteljski 40%

Fakultet Od 48 do 59 bodova
Sporta i fizičkog vaspitanja 74%
Filozofski 67%
Medicinski 63%
Tehničkih nauka 62%
„Mihajlo Pupin“ 53%

Izvor: 24 sata