KONKURS “100.000”

0
SHARE

 Komora mladih Novi Sad objavljuje konkurs za dodelu 100.000,00 dinara namenskih sredstava u humanitarne svrhe.

Komora mladih – JCI (Junior Chamber International) je međunarodna organizacija koja okuplja mlade lidere i preduzetnike između 18 i 40 godina koji vodeći se principom "Learning by Doing", aktivno učestvujući u organizovanju i vođenju projekata i aktivnosti za nas i našu zajednicu.

JCI OpeNS je humnitarni teniski turnir koji se svake godine održava u Novom Sadu a nosilac projekat je Komora mladih Novi Sad. Inicijalna ideja organizovanja ovog skupa je da se kroz sport, druženje i zabavu prikupe humanitarna sredstva.

Sredstva prikupljena 2010. godine biće namenjena za finansiranje projekta odabranog na osnovu kriterijuma ovog konkursa.

Uslovi konkursa:

Sredstva nisu namenjena za finansiranje funkcionisanja određenih organizacija ili kupovinu potrošnih dobara već isključivo za rešavanje konkretnih problema ili aktivnosti od značaja za određenu grupu ljudi ili širu društvenu zajednicu.

Prednost u dobijanju sredstava imaju projekti i aktivnosti koji obuhvataju veći broj korisnika pomoći ili imaju širi društveni značaj.

Pravo na učešće imaju nevladine organizacije, udruženja građana i humanitarne organizacije koje su registrovane na teritoriji grada Novog Sada.

Organizator zadržava pravo da ne prihvati ni jedan predlog projekta ukoliko odbor za dodelu sredstava proceni da nisu zadovoljeni uslovi i kriterijumi raspisani ovim konkursom.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 11. decembar 2009.

Rezultati konkursa biće objavljeni na web adresi www.jciopens.com do 15. decembra 2009. godine.

Povodom svih pitanja vezano za konkurs možete se obratiti na e-mail: info@jciopens.com

Sve prijave sa skeniranom pratećom dokumentacijom slati na e-mail: konkurs@jciopens.com