Home [stipendije] Konkurs za dodelu stipendija fonda Milana Stevanovića-Smederevca i supruge Darinke za školsku...

Konkurs za dodelu stipendija fonda Milana Stevanovića-Smederevca i supruge Darinke za školsku 2009/2

48
0

 Raspisuje se Konkurs za dodelu trideset stipendija studentima Univerziteta u Beogradu-sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2009/2010. godinu.

Opis stipendije:

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Beogradu-sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine koji se finanasiraju iz budžeta Republike Srbije.
Apsolventi nemaju pravo učešća na Konkursu.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
– redovno upisivanje naredne školske godine,
– visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 8,50.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fonda.
Stipendija se dodeljuje na godinu dana u mesečnom iznosu od 6.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:
PRIJAVA (ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
• UVERENJE o upisu odgovarajuće godine studija,
• UVERENJE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
• FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

Rok za podnošenje prijava je od 2. novembra do 2. decembra 2009. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Fonda Milana Stevanovića-Smederevca i supruge Darinke.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon 3207-426, i na sajtu www.bg.ac.yu