Home [treninzi] POOL – Program Osnaživanja Omladinskih Lidera

POOL – Program Osnaživanja Omladinskih Lidera

43
0

 Trening iz Omladinskog Rada i Socijalnog Obrazovanja
MODULI:

1. Omladinski Rad

1.1. Omladinski rad

1.2.Rad sa mladima/grupni i individualni rad

2. Volonterski menadžment i Upravljanje projektom/ projektnim ciklusom

2.1.Volonterizam i volonterski menadžment

2.2.Upravljanje projektom/projektnim ciklusom

3. Omladinska politika/ Javno zagovaranje i lobiranje i PR (odnosi sa javnošću)

 

3.1.Omladinska politika

3.2. PR – Odnosi sa javnošću

 

 

Timetable:

Oktobar – Decembar 2009.

Datum

Mesto

Modul

13,14,15. Novembar 2009.

Novi Sad

I Modul:

Omladinski Rad i Socijalno obrazovanje

26, 27, 28, 29. Novembar 2009.

Novi Sad

II Modul:

Volonterski menadžment

Upravljanje projektom/ projektnim ciklusom

11, 12, 13. Decembar 2009.

Novi Sad

III Modul:

Omladinska politika/ Javno zagovaranje i lobiranje

Odnosi sa javnošću

 

Preduslovi za učešće:

  • starost iznad 18 godina

  • Volonteri/aktivisti/saradnici CZOR-a (ili spremnost i želja da seto postane) koji imaju prethodno iskustvo u radu sa grupama mladih, i koji su učestovali i/ili vodili/pokretali/podržavali inicijative mladih u zajednici

  • interes za rad na navedenim temama

  • spremnost da se svih 10 dana (sva tri Modula) posvetite treningu (pošto su radionice na treningu vezane jedna za drugu, važno je prisustvo od prvog do poslednjeg bloka treninga. Ukoliko unapred znate da nećete biti u mogućnosti da prisustvovujete svih dana koji su predviđeni za rad, molimo vas da se ovog puta ne prijavljujete za Trening.

  • kvalitetno popunjen priloženi upitnik

  • visoko motivisani da samostalno i sa drugim volonterima i saradnicima CZOR-a pokreću i vode programe/omladinske info-klubove/projekte u skladu sa ciljevima organizacije

*(Prioritet organizacije za period 2009/2010. su programi rada sa ranjivim gupama mladih)

Kontakt:

Milisav Milinković

Centar za omladinski rad

Maksima Gorkog 42, 21000 Novi Sad

Tel: +381 (0)21 6621 601

Fax: +381 (0)21 451-427

E-mail: milisav.milinkovic@czor.org

www.czor.org