Home [njuz] Utvrđene kvote za upis na master studije

Utvrđene kvote za upis na master studije

55
0

 Senat Univerziteta u Beogradu utvrdio kvote za upis na master sudije na osnovu kojih će 90 odsto budžetskih studenata finansirati država, a 10 odsto fakulteti. Na preostala slobodna mesta moći će da budu upisani samofinansirajući studenti master studija.Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Neda Bokan rekla je da je Senat Univerziteta u Beogradu utvrdio Kvote za upis na master sudije na osnovu kojih će 90 odsto budžetskih studenata finansirati država, a 10 odsto fakulteti.

Senat Univerziteta u Beogradu utvrdio kvote za upis na master sudije na osnovu kojih će 90 odsto budžetskih studenata finansirati država, a 10 odsto fakulteti. Na preostala slobodna mesta moći će da budu upisani samofinansirajući studenti master studija.

Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Neda Bokan rekla je da je Senat Univerziteta u Beogradu utvrdio Kvote za upis na master sudije na osnovu kojih će 90 odsto budžetskih studenata finansirati država, a 10 odsto fakulteti.
Izjava rektora Univeziteta u Beogradu Branka Kovačevića

Bokan je agenciji Beta rekla da je Senat usvojio kvote nakon što su utvrđene kvote Komisije za akreditaciju.

Prema njenim rečima, na preostala slobodna mesta koja su fakulteti dobili na osnovu procesa akreditacije moći će da budu upisani samofinansirajući studenti master studija.

"Ostale su nerešene doktorske studije, koje takođe treba da se finansiraju, one će biti u nekom manjem obimu, biće kvote, to ćemo rešiti za desetak dana", rekao je rektor Univeziteta u Beogradu Branko Kovačević.

Kovačević je istakao da nisu rešeni zahtevi studnata vezanih za upis na redovne studije, i naveo da su ispoštovane zakonske norme i upisani studenti koji su zadovoljili zakonsku normu.

"U vezi zahteva studenata da se olakšaju uslovi za upis naredne godine studija formirana je radna grupa sastavljena od po tri predstavnika Univerziteta, Ministarstva prosvete i studenata", istakla je Bokan.

Prorektor za nastavu Univerziteta je rekla da do 28. oktobra treba da se skupe svi podaci na osnovu kojih bi se utvrdila skala za upis u narednu godinu studija. Nakon toga predlog treba da bude upućen Vladi Srbije.

Uspešan novi sistem studiranja

Bokan je objasnila da su preliminarni podaci pokazali da su studenti koji studiraju po novom sistemu uspešniji i da je 50 odsto njih ispunilo uslove za upis naredne godine.

Sednica Senata Univerziteta koja je održana prošle nedelje završena je bez dogovora studenata, fakulteta i Ministarstva prosvete.

Studenti traže da se promeni tumačenje zakonom utvrđenih uslova za upis naredne godine i predlažu da se sabiraju bodovi sa svih godina studija, umesto da se računaju samo bodovi sakupljeni u tekućoj godini.

Takođe, zahtevaju i da svim studentima koji su u školskoj 2008/2009. godini ostvarili najmanje 48 bodova omogući upis naredne godine studija u statusu budžetskih studenata.

Zahtev akademaca je i da se poštuje preporuka Ministarstva prosvete da studenti koji studiraju po starom Zakonu o visokom obrazovanju upišu završnu godinu studija bez ikakvih uslova, a jedan od zahteva je bio i da se utvrde budžetske kvote za master i doktorske studije.

Izvor:RTS