Home [njuz] Mladići hoće brak, a devojke karijeru

Mladići hoće brak, a devojke karijeru

321
0

 Zdravlje, ljubav i deca najznačajnije su vrednosti za koje se odlučuju novosadski studenti, dok njihove koleginice najvažnijim smatraju novac, brak i karijeru, pokazali su rezultati istraživanja Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta. Promene u odnosu na tradicionalni sistem vrednosti u okruženju, psiholozi objašnjavaju većom emancipacijom devojaka i promenom uloga polova.

– Tražili smo da ispitanici rangiraju značaj novca, ljubavi, karijere, braka, zdravlja i dece. Zdravlje čak 41,5 odsto njih smatra najmanje važnim u odnosu na ostale ponuđene vrednosti, što ukazuje na nedostatak zdravstvene kulture među mladima. U odnosu na novac, ljubav, zdravlje i karijeru kao vrednosti, brak je na celokupnom uzorku vrednovan kao drugi po značaju. Rađanje dece je, međutim, na prva tri mesta samo kod mladića, uz zdravlje i ljubav kao dominantne vrednosti po njima. Devojke, međutim, najvažnijim smatraju novac, zatim brak, pa karijeru, što su vrednosti znatno drugačije od tradicionalnih i očekivanih u našoj kulturi – kaže psiholog Ivana Mihić, jedna od rukovodilaca istraživanja.

Istraživanje je, objašnjava ona, deo projekta „Porodica kao vrednost u društvu u procesu tranzicije“, a finansirao ga je pokrajinski Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

Istraživanje je obuhvatilo uzorak od 246 vojvođanskih akademaca svih godina studija, a podjednako su bile zastupljene i devojke i mladići.
 

Rezultati istraživanja pokazali su i to da akademci smatraju da je najpogodnije vreme za stupanje u brak između 25. i 28. godine života, a rađanje prvog deteta do 30. godine. Mladići danas, pokazali su odgovori, mnogo više veruju u instituciju braka nego njihove vršnjakinje. Čak 60 odsto mladića bira život udvoje uz potpis, dok formalno venčanje želi tek nešto više od trećine devojaka.

– Sistem vrednosti se danas za visokoobrazovane devojke pomera od tradicionalnih ka individualističkim. Naime, devojke statistički značajno važnijim smatraju mogućnost profesionalne karijere, vreme za društvene aktivnosti, egalitarnost u odnosima u porodici između muškarca i žene, kao i vreme za sebe i lične interese. Promene u sistemu vrednosti devojaka iz uzorka opisuje i izbor željenog životnog uređenja: dok mladići visoko vrednuju brak kao životno uređenje, devojke su spremne da u istom procentu šansu daju i životu sa partnerom, bez obzira na formu – objašnjava Ivana Mihić.

Prema objašnjenju psihologa, do ovakvih promena u modernizovanju tradicionalnog sistema vrednosti došlo je emancipacijom žena i menjanjem klasičnih rodnih uloga.

– Devojke su danas, čak i u prilično tradicionalnom društvu kakvo je naše, slobodne da život kroje i biraju onako kako one žele, pa više ne potpadaju pod kulturološke stereotipe. Na njima je koliko će se školovati, kakvu će profesiju birati i da li će i kada stupiti u brak i roditi dete. Ove promene su i pozitivne jer devojke rade ono što žele. Momci su navikli da su žene tu za njih, da treba da žele porodicu i brak, pa stoga i navode ove vrednosti na prvo mesto – objašnjava psiholog Dejan Živković.

Iznenađenje na godišnjici

– Bila sam nedavno na desetogodišnjici mature i prilično sam se šokirala kada sam saznala da je većina momaka već u braku i imaju decu, a oni koji još nisu venčani imaju stabilne veze i takođe teže tome. Od 14 devojaka, samo su četiri udate, a dve imaju porodice. Ostale jure karijeru i nemaju stalnog partnera, već planiraju da do 35 godine prave poslovne šanse i onda da stvaraju porodicu, ako bude bilo prilike – priča ekonomistkinja Danijela Francikić.

Anketa Šta smatrate najznačajnijim životnim vrednostima i koji su vaši prioriteti?

Božidar Stevović
Porodica, ali porodični mir ne mogu imati ako ne budem uspešan u poslu. Dobar posao i karijera donose i šansu da se lakše obezbedim za porodični život i brak.

Danijela Lisica
Zdravlje je najvažnije, jer se sve ostalo nekako namesti. Sledeća je definitivno karijera i uspeh na tom životnom planu, a kada se tu ostvarim, nastaviću dalje.

Aleksandar Gligorić
Završiti fakultet i naći posao, a potom, nadam se, i porodica. Danas se bez posla ne može stvarati porodica, a kada se jednom zaposlim, karijera i porodica će moći uporedo da se razvijaju.

Dunja Čiplić
Novac je najvažniji, jer bez njega danas nema ni zdravlja, ni napredovanja u poslu, a nadam se da ću do prvog kapitala za napredak nekako doći. Zar je važno da li ću se udati i kada ću imati decu?

Nina Malić
Udaja i brak danas ni za mene niti za ostale devojke nisu toliko važni. Nakon fakulteta ću prvo juriti karijeru i poslovni uspeh, a ostalo ako dođe – dobro je došlo.

Marijana Puškar
Fakultet i uspeh u poslu su mi jako značajni, ali generalno stabilna porodica svima treba da bude prioritet. Želim da verujem da se karijera i porodični život mogu pomiriti.

Branko Grčić
Brak i porodica su mi prioritet u životu. Tako sam oduvek živeo i nadam se da ću i sam uspeti da imam porodicu. Posao je sa tim u vezi, a novac mi je važan toliko koliko je neophodan.

Nikola Kosović
Mene interesuje isključivo novac. Veliki novac koji bih nekako dobio je jedina sigurnost za budućnost, a „bilo kakav“ posao će teško da mi osigura lagodan život.

Izvor: Blic