Home [treninzi] Online obuka o projektima

Online obuka o projektima

76
0

 Ovaj edukativni projekat namenjen je razvoju kapaciteta za pripremu i sprovođenje projekata. Među predavačima su Miljenko Dereta, Igor Krasnić, Svetlana Mirković, Danijel Nikolić, Jovan Ničić, Violeta Orlović-Lovren, Maja Vujović i drugi. Više informacija možete saznati telefonom (+381 11 39 75 266 ili +381 63 229 652) ili e-poštom (compass@sbb.rs).

Uslovi obuke

Naši ciljevi su inovacija i decentralizacija obuke, kao i davanje mogućnosti pojedincima iza kojih ne stoje velike organizacije da ravnopravno stiču neophodna znanja i veštine.Ovaj online kurs čini 16 90-minutnih vebinara, na ključne teme od pokretanja ideje jednog projekta, sve do njegove evaluacije. Sredom, od 9. septembra, do 23. decembra 2009. godine.

Teme naših 16 webinara

U septembru:

– Osmišljavanje i prijavljivanje projekta, pribavljanje sredstava
– Odabir i izgradnja tima i upravljanje timom
– Upravljanje projektom
– Akcioni/radni plan i upravljanje prema rezultatima (RBM)

U oktobru:

– Administracija, dokumentacija i upravljanje finansijama
– Sastanci, izveštaji i korespondencija
– Vidljivost i promocija projekta
– Upravljanje vremenom

U novembru:

– Odnosi sa zajednicom, outreach
– E-komunikacija (Veb, e-pošta, društvene mreže…)
– Odnosi s medijima i medijski nastupi
– Upravljanje krizama i krizni PR

U decembru:

– Priprema i izvedba skupova i događaja
– Uspešne prezentacije
– Upravljanje znanjem
– Praćenje (monitoring) i evaluacija projekata.

Manifest ‘BOLJEG SVETA’, koji spremamo u Srbiji

Mi, neki od pionira obuke preko Interneta u Srbiji, autori onlajn kursa 'BOLJI SVET: o projektima u 16 lekcija' dosledno primenjujemo 10 principa, dok "činimo ono možemo, tu gde smo, onim čime raspolažemo".

Princip otvorenosti

Kurs 'Bolji svet' namenjujemo svima koje zanimaju projekti, u kom god sektoru da rade – nevladinom, javnom, profitnom ili akademskom – i u kom god mestu da žive, u Srbiji ili van nje. Organizacijama koje to žele, omogućujemo da sa iste lokacije više njihovih ljudi prati svaki webinar. Ako ima slobodnih mesta, nudimo i jednokratno ili povremeno praćenje pojedinačnih tema, bez obaveze praćenja celog kursa.

Princip celovitosti

Prednost imaju pojedinci i organizacije koje zanima ceo kurs i žele da prate sve webinare, jednom nedeljno, tokom 4 meseca. Za njih, sadržaj svih 16 webinara na kraju oblikujemo u sveobuhvatnu knjigu i dajemo im sertifikate o pohađanju obuke. Kad njima osiguramo učešće, otvaramo i preostala mesta jednokratnim ili povremenim učesnicima.

Princip pristupačnosti

Kurs održavamo po najnižoj ceni koja pokriva troškove profesionalne organizacije. Radimo za simbolične honorare i naplaćujemo simboličnu cenu učesnicima, ali kurs ne radimo besplatno, da bismo se i jedni i drugi prema njemu odnosili odgovorno.

Princip jednostavnosti

Koristimo tehničko rešenje koje ne zahteva ekskluzivne programe ni opremu, već samo običan računar sa standardnim browserom (Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome…) i prosečnu vezu sa Internetom. Blagovremeno držimo kraće tehničke demo-sesije za zainteresovane.

Princip opravdanosti

Kurs 'Bolji svet' održavamo ako na početku ima najmanje onoliko zainteresovanih učesnika koliko ima nas predavača.

Tehničko rešenje koje koristimo prima do 45 učesnika. U slučaju većeg interesovanja, primenićemo rešenje koje može da primi sve zainteresovane, a da nikome ne pogorša uslove učešća.

Princip raznovrsnosti

Znanje se bolje prima kad se primi na više načina. Stoga u 90-minutnim webinarima koristimo i zvuk i sliku i tekst. Učesnici primaju sadržaj kroz prenos razgovora moderatora i predavača uživo, slajd prezentaciju i – trajno – kroz A/V snimke, rezervne tonske snimke i elektronsku knjigu.

Princip interaktivnosti

Verujemo da je interaktivnost nužna za uspeh obuke. Stoga omogućujemo i učesnicima da komentarišu, pitaju, popunjavaju ankete, rade vežbe, grupno obrađuju dokumente i zajedno prate izabrani sadržaj na Internetu.

Princip primenljivosti

Sadržaj kursa ispunjavamo primerima konkretnih rešenja problema, ne idealizovanom teorijom. Odgovaramo polaznicima na pitanja koja nam dostave unapred ili postave tokom sesija. Ako je potrebno, produžujemo trajanje webinara i preko 90 minuta ili drugim kanalima dopunjujemo rečeno – preko društvenih mreža, e-poštom i slično.

Princip dinamičnosti

Kako ne bismo upali u zamke fizičke odvojenosti od publike, našim webinarima su moderatori radijski novinari koji, kroz dijalog sa predavačem i uključivanjem učesnika, obezbeđuju dinamičan webinar.

Princip pouzdanosti

Zbog mogućnosti da na kratko predavač ili moderator izgube vezu sa ostalim učesnicima, rezervni predavač, odnosno moderator, nastavljaju dijalog, kako bi webinar tekao nesmetano, nezavisno od kvaliteta veza. U slučaju da neki učesnik nepovratno izgubi vezu,
tonski i video snimak sesije, prezentacija i prateći materijali nadoknađuju propušteno. U slučaju da nas vanredno krupni tehnički problemi ipak spreče da održimo neki webinar, te sesije ponavljamo u dogovorenom rezervnom terminu.

* * *

Svako od nas može da predaje na mnoge od 16 predviđenih tema. Nastojimo da svo to znanje nađe put do korisnika. Želimo da naša bogata radna iskustva, raznovrsnu praksu i važne lekcije o pripremi i vođenju projekata prenesemo što brže i što bolje što većem krugu ljudi. Verujemo da uspeh projekata zavisi od veština i znanja ljudi koji ih pokreću i sprovode, a da od uspeha tih brojnih budućih projekata zavisi ukupni boljitak svih nas.