Home [ knjige/tribine ] OTVORENO O JAVNIM PROSTORIMA

OTVORENO O JAVNIM PROSTORIMA

80
0

 Beograd, Kulturni centar GRAD, ulica Braće Krsmanović 4 (pored Brankovog mosta) 22. avgust, 18–20h
O ciljevima i razlozima pokretanja kampanja koje se bave korišćenjem javnih prostora, govoriće ekipa Programa za mlade Građanskih inicijativa, predstavnici/ce organizacija iz regiona koje su uspele otključati javne prostore, ali i grupe koje upravo traže pravo na korištenje javnih prostora u lokalnim zajednicama.

Različita iskustva omladinskih i aktivističkih inicijativa u vezi sa javnim prostorima – o tome šta za njih znači javni prostor, na koji način su se organizovali, kakav prostor je bio u pitanju, da li su i kako pregovarali sa vlastima, kako su našli sredstva i organizovali rad, kako je njihovo okruženje reagovalo, kako ovakve inicijative izgledaju iz perspektive institucija predstaviće i:

  • Tijana Morača i Marko Stojanović- Građanske inicijative, Beograd
  • Husein Oručević – OKC Abrašević, Mostar 
  • Emina Buzinkić – Mreža mladih Hrvatske, Zagreb
  • Nemanja Petrović, Pomoćnik predsednika opštine Savski venac
  • Višnja Šiljačić – CK13, Novi Sad

U otvorenom razgovoru učestvuju i mladi iz različitih gradova u Srbiji koji su aktivni u svom okruženju, koji su već pokrenuli neku sličnu inicijativu i koji su posebno zainteresovani da se bave zagovaranjem za veću dostupnost javnog prostora.

Pre razgovora će biti prikazan film „Vojarna Karlo Rojc“, desetominutni dokumentarac o bivšoj vojnoj kasarni, sadašnjem kulturnom centru u Puli.

O KAMPANJI ZA JAVNE PROSTORE:

Pitanje javnih prostora i njihove dostupnosti, kao i dostupnosti infomacija jedno je od ključnih ukoliko se govori o sistematičnom građanskom organizovanju i aktivizmu. Ovo je posebno značajno u slučaju omladinskog organizovanja, jer uprkos postojanju potrebe, većina omladinskih inicijativa, projekata i grupa nema pristup prostoru za organizovanje zbog nejasnih procedura i uslova konkurisanja, nejasnih nadležnosti institucija, nedostatka informacija i često, nepostojanja volje.Program za mlade Građanskih inicijativa se intezivnije angažovao na ovom polju upravo zbog činjenice da značajan segment omladinskog aktivizma u Srbiji čine grupe mladih neformalnog tipa, koje nemaju resurse koji se zahtevaju za komunikaciju sa predstavnicima vlasti, kao i zbog toga što se postojeći prostorni resursi koji su u vlasništvu Republike i opština ne koriste u dovoljnoj meri za zadovoljavanje potreba širih društvenih grupa.

Do sada, GI su od 160 opština u Srbiji tražile spisak raspoloživih javnih prostora na njihovoj teritoriji, kao i objašnjenje nadležnosti i procedura za njihovo korišćenje.Sistematizovane, do sada prikupljene informacije, dostupne su na www.gradjanske.org

Intenziviraju se kontakti sa opštinskim upravama na razvijanju procedura za korišćenje raspoloživih prostora za aktivnosti i programe grupa građana. Cilj je da se osmisle i uvedu procedure po kojima će se raspoloživ prostor dodeljivati na korišćenje zainteresovanim udruženjima, ali ravnopravno i neregistrovanim omladinskim grupama, a jedan od mogućih modela je raspisivanje konkursa sa jasnim uslovima i kriterijumima.

Poseban segment kampanje je upoznavanje šire javnosti sa pojmom javnog prostora, senzibilisanje i upoznavanje predstavnika omladinskih i subkutlurnih grupa sa praksama zagovaranja za dobijanje prostora, osvajanje i korišćenje prostora od strane različitih inicijativa građana.

U okviru kampanje održavaju se prezentacije u Kruševcu, Aradcu i Beogradu namenjene omladinskim i drugim grupama kao informacija o tome kako su tekle neke inicijative zagovaranja i borbe za dobijanje prostora u Beogradu i Novom Sadu (KC GRAD, CK 13).

Posebna pažnja posvećena je iskustvima aktivističkih inicijativa koje na ovu temu deluju u Hrvatskoj i BiH.