Home [njuz] Studentski kamp «Sačuvajmo Dunav» po treći put na Velikom ratnom ostrvu

Studentski kamp «Sačuvajmo Dunav» po treći put na Velikom ratnom ostrvu

83
0

 Studenti koji borave u ekološkom kampu „Sačuvajmo Dunav – kamp 2009“ na Velikom ratnom ostrvu, danas su obišli postrojenje za prečišćavanje otpadne vode kompanije Coca-Cola Hellenic, gde su na praktičnom primeru imali priliku da vide na koji način se upotrebljena voda vraća prirodi. Oni su obišli i postrojenje za preradu vode za piće „Makiš“ i crpnu stanicu „Mostar“, a akcija je realizovana u okviru trećeg ekološkog kampa koji traje od 15. do 29. jula. Kamp je organizovan u okviru kampanje za tradicionalnu proslavu Dana Dunava, a organizatori su Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ i JKP „Zelenilo Beograd“, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode, Coca-Cola Sistema i Grada Beograda.

Sistem za preradu otpadnih voda kompanije Coca-Cola Hellenic Srbija kapaciteta je 600 kubnih metara na dan i služi da sve otpadne vode iz kompanijskih pogona prerađuje i tretira do nivoa kvaliteta koji propisuje Evropska unija. Na taj način voda koja odlazi u Dunav ne remeti eko sistem i prirodno stanište životinjskog i biljnog sveta, čime sepodržava normalan život riba i ostatka rečne flore i faune. Obilazak ovog postrojenja osmišljen je sa ciljem da studenti fakulteta koji se bave ekologijom i koji boravkom u Eko kampu “Sačuvajmo Dunav” na Velikom ratnom ostrvu stiču dragocena iskustva iz oblasti zaštite vodenog eko sistema, upoznaju na koji način najveći evropski proizvođač bezalkoholnih pića vodi računa o očuvanju vode i prirodnih resursa.

Da podsetimo, mladi ekolozi, 50 studenata sa 10 fakulteta Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Univerziteta Singidunum, kao i Nezavisnog Univerziteta Banja Luka, borave u Eko kampu na Velikom ratnom ostrvu dve nedelje u dve smene. Studenti imaju priliku da kroz predavanja i praktične aktivnosti upoznaju značaj vode i vodenih eko sistema za očuvanje životne sredine. Tema ovogodišnjeg kampa je remedijacija, odnosno proces sanacije i preduzimanja mera za zaustavljanje zagađenja i dalje degradacije životne sredine do nivoa koji je bezbedan za buduće korišcenje. U organizaciju su uključene i studentske organizacije AIESEC, AEGEE i PUPA, koje su doprinele da ovogodišnji kamp bude još bolji i kvalitetniji.

Kao i prethodnih godina, kamp vode profesori Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta Singidunum, Rudarsko-geološkog fakulteta, Šumarskog, Hemijskog, Tehnološko-metalurškog, Biološkog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta zaštite na radu Univerziteta iz Niša i Fakulteta za zaštitu životne sredine Univerziteta Educons koji putem seminara, uzorkovanjima i analizama ekosistema na terenu prenose svoje znanje i iskustvo na mlade i perspektivne pojedince.

Veliko ratno ostrvo predstavlja zaštićeno dobro, u okviru je zone zaštite prirode i ima karakter specijalnog rezervata. Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda počeo je pripremu projekata zaštite ovog eko sistema, a inicijativa za održavanje studentskog ekološkog kampa pokrenuta je 2007. godine u okviru kampanje za proslavu međunarodnog Dana Dunava, koji se u celoj evropi slavi 29. juna.

U cilju unapređenja zaštite i očuvanja Dunavskog basena, Međunarodna komisija za zaštitu Dunava (ICPDR), kompanija Coca-Cola i njen najveći evropski proizvođač Coca-Cola Hellenic ozvaničile su „Partnerstvo za zeleni Dunav“ početkom juna 2005. godine. Ugovorom je predviđen širok spektar aktivnosti koje će biti preduzete kako bi se podigla svest javnosti i podržali projekti na zaštiti reke u zemljama u kojima Coca-Cola Sistem posluje. Ovo je samo jedan od načina kojim Coca-Cola Sistem ne samo da podržava, već konkretnim aktivnostima na zaštiti i veličanju eko sistema Dunava, pokazuje svoju posvećenost očuvanju životne sredine i racionalnoj upotrebi vodenih resursa.